1606233927 union europea unsplash

L'oficina estadística europea, Eurostat, ha donat a conèixer dimecres les dades d'atur de la regió corresponents al mes de desembre. Segons ha explicat, l'últim mes del 2022, la taxa d'atur desestacionalitzada de la zona euro va ser del 6,6%, de manera que es manté respecte al novembre i se situa per sota del 7% del desembre del 2021. I a la UE s'ha repetit la mateixa foto: l'atur roman invariable al 6,1% al desembre, mateixa taxa que la registrada al mes anterior, i per sota del 6,4% del desembre del 2021.

De fet, a la nota difosa amb les dades, Eurostat explica que calcula que 13,148 milions de persones a la UE, de les quals 11,048 milions a la zona de l'euro, estaven aturats el desembre del 2022. En comparació amb el novembre, la desocupació va augmentar en 28.000 persones a la UE i en 23.000 a la zona de l'euro. I si es compara amb el que va passar un any abans, el desembre del 2021, la desocupació va disminuir en 518.000 a la UE i en 494.000 a la regió de l'euro.

Pel que fa a l'atur juvenil, a l'últim mes de l'any hi havia 2,862 milions de joves (menors de 25 anys) desocupats a la UE, dels quals 2,311 milions pertanyen a la zona euro. Al desembre, la taxa d'atur juvenil era del 15% a la UE (per sobre del 14,8% del novembre) i del 14,8% a la zona de l'euro (la dada es manté estable respecte al mes anterior).

En comparació amb el novembre, la desocupació juvenil va augmentar en 30.000 persones a la UE i en 3.000 a la zona euro. Si s'atenen les xifres del desembre del 2021, la desocupació juvenil va augmentar en 209.000 persones a la UE i en 156.000 a la zona de l'euro.

MÉS DONES A L'ATUR QUE HOMES

L'oficina estadística europea també dona compte de la desocupació segons el sexe, i revela que hi ha més dones a l'atur que homes. En concret, Eurostat assenyala que al desembre la taxa d'atur femení era del 6,4% a la UE, estable en comparació amb el novembre. Per la seva banda, la taxa d'atur dels homes va ser del 5,8% al darrer mes de l'any, també estable en comparació amb el mes anterior.

I a la zona de l'euro la situació és similar. La taxa d'atur femení va ser del 7% i la masculina del 6,3%, les dues estables respecte al novembre.

"Continuem esperant un lleuger augment de la taxa d'atur de la zona euro, ja que les empreses s'enfronten a uns costos dels insums encara elevats, uns costos dels préstecs més alts i unes demandes salarials en augment", destaquen els experts de Pantheon Macroeconomics, que diuen que tot i això "la bona notícia és que l'augment hauria de ser limitat, potser fins al 6,8% a finals del primer trimestre, ja que el suport fiscal hauria d'evitar un augment més significatiu".

Noticias relacionadas

contador