ep archivo - sede de pharmamar
Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PharmaMar ha anunciat aquest dijous que es presentaran noves dades sobre Zepzelca (lurbinectedina) i Yondelis (trabectedina) al congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), que se celebra a París del 9 al 13 de setembre.

  • 61,26€
  • 1,22%

Durant el congrés es presentaran dos nous pòsters de diferents estudis amb lurbinectedina. En el primer pòster, titulat Synthetic control arm (SCA) analysis de lurbinectedin compared to the standard of care (SoC) among patients with small cell lung cancer (SCLC) previously treated with platinum-based chemotherapy, els autors conclouen que un benefici potencial en comparació de l'estàndard de tractament després d'un tractament basat en platí en càncer de pulmó microcític.

Al segon pòster, titulat Real-world (RW) outcomes of secondline (2L) small cell lung cancer (SCLC) patients treated with lurbinectedin, els autors informen que els resultats dels pacients tractats amb lurbinectedina de segona línia en monoteràpia en un entorn real són coherents amb els trobats a l'assaig clínic de fase II. A més, conclouen que lurbinectedina proporciona una opció de tractament addicional per als pacients amb càncer de pulmó microcític recurrent, incloent-hi els que presenten una malaltia sensible al platí.

Pel que fa a trabectedina, es presentaran tres pòsters, entre els quals destaquen els titulats Trabectedin induces apoptosis regardless of acquired resistance to PARP inhibitors in BRCA2 mutant high grade ovarian cancer cell lines i Randomized phase II study of trabectedin' choice in subjects with previously treated advanced or recurrent solid tumors harboring DNA repair deficiences, en què es presenten noves dades sobre trabectedina que mostren la seva activitat en el càncer avançat/metastàssic amb reparació defectuosa del DNA per recombinació homòloga (HR).

El primer mostra dades preclínices que suggereixen que algunes línies cel·lulars de càncer d'ovari d'alt grau amb mutació BRCA2 i resistents a PARPi podrien ser potencialment superades amb trabectedina. El segon mostra anàlisis provisionals d'un assaig clínic de fase II que suggereixen que trabectedina podria potenciar l'efecte dels inhibidors de PARP en els càncers amb deficiència düHR, és a dir, en aquells pacients en què el seu organisme és incapaç de reparar els trencaments de doble cadena al DNA. L'estudi ha superat amb èxit l'anàlisi intermèdia i s'espera que finalitzi el 2022.

Noticias relacionadas

contador