ep gonzalo gortazar consejero delegado de caixabank izq y jose ignacio goirigolzarri presidente de
EUROPA PRESS - Archivo

José Ignacio Goirigolzarri serà el president executiu i Gonzalo Gortázar el conseller delegat (CEO) de la futura CaixaBank, segons han confirmat totes dues entitats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). CaixaBank, que controlarà el 30% del banc resultant, tindrà 9 consellers d'un total de 15; i Bankia, que controlarà un 16%, tindrà 6 consellers.

  • 1,16€
  • 1,80%
  • 1,72€
  • 1,57%

Goirigolzarri, que tindrà la condició d'executiu, serà responsable de les àrees de Secretaria del Consell, comunicació externa, relacions institucionals i auditoria interna (sense perjudici de mantenir la dependència d'aquesta àrea de la Comissió d'Auditoria i Control).

El President exercirà la resta de funcions que li atribueixen els Estatuts i la normativa vigent, i coordinarà amb el Consell el funcionament de les Comissions per a un millor desenvolupament de la funció de supervisió.

L'actual conseller delegat, Gonzalo Gortázar, serà el primer executiu de CaixaBank, amb report directe al Consell d'Administració, i tindrà la responsabilitat sobre totes les àrees no compreses al paràgraf anterior, i presidirà al seu torn el comitè de direcció.

ELS 15 MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Els 15 membres del Consell d'Administració (9 de CaixaBank i 6 de Bankia) seran els següents:

Tomás Muniesa Arantegui, actualment conseller dominical de CaixaBank, nomenat a proposta de l'accionista Criteria Caixa, en atenció a la seva participació en el capital social de CaixaBank; ostenta el càrrec de Vicepresident del Consell d'Administració.

José Serna Masiá, actualment conseller dominical de CaixaBank, nomenat a proposta de l'accionista Criteria Caixa.

Gonzalo Gortázar Rotaeche, actualment conseller executiu de CaixaBank; ostenta el càrrec de Conseller Delegat.

María Verónica Fisas Vergés, actualment consellera independent de CaixaBank.

Cristina Garmendia Mendizábal, actualment consellera independent de CaixaBank.

María Amparo Moraleda Martínez, actualment consellera independent de CaixaBank.

Eduardo Javier Sanchiz Irazu, actualment conseller independent de CaixaBank.

John Shepard Reed, actualment conseller independent de CaixaBank.

Koro Usarraga Unsain, actualment consellera independent de CaixaBank.

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, actualment conseller executiu de Bankia, entitat en la qual ostenta el càrrec de President del Consell d'Administració.

Joaquín Ayuso García, actualment conseller independent de Bankia.

Francisco Javier Campo García, actualment conseller independent de Bankia.

Eva Castillo Sanz, actualment consellera independent de Bankia.

Un conseller proposat per BFA Tenedora de Acciones, en atenció a la participació que tindrà a CaixaBank quan sigui efectiva la fusió.

Fernando Maria Costa Duarte Ulrich.

Es preveu que cessin com a membres del Consell d'Administració de CaixaBank Jordi Gual Solé, actual president de CaixaBank, Maria Teresa Bassons Boncompte, Alejandro García-Bragado Dalmau, Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, i la Fundació CajaCanarias, representada per Natalia Aznárez Gómez.

Noticias relacionadas

contador