ep estand de cellnex en mwc 2022
DAVID CAMPOS - CELLNEZ

El Consell d'Administració de Cellnex ha acordat repartir un dividend de 0,016760 euros per acció a càrrec de la reserva de prima d'emissió per import d'11.822.190,19 euros, segons ha notificat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

  • 35,45€
  • -0,06%

La data de pagament establerta per a aquest dividend ha quedat fixada per al proper 16 de juny. La resta del calendari que cal tenir en compte estableix el 15 de juny com el dia en què es determinen els titulars inscrits que tenen dret a percebre el dividend (record date).

Així mateix, la data a partir de la qual les accions es negociaran sense dret a percebre el dividend (ex date) serà el 14 de juny de 2023.

"En estar les accions representades mitjançant anotacions en compte, la percepció del dividend s'efectuarà a través de les Entitats Participants a la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, (IBERCLEAR), utilitzant els mitjans que posa a disposició de les entitats esmentades. L'agent de pagaments serà CaixaBank", ha detallat l'empresa.

Noticias relacionadas

contador