como-ganar-dinero-cuando-cae-bolsa
AhmadArdity / Pixabay

Les ampliacions de capital dutes a terme pel teixit empresarial espanyol es van situar en mínims històrics el juliol, quan el seu import va arribar als 1.943,4 milions d'euros, xifra que suposa un retrocés del 44,2% en termes interanuals, segons les dades processades pel Gabinet d'Estudis Econòmics de l'agència de ràting Axesor.

Durant els set primers mesos de l'any les ampliacions de capital van arribar als 16.178,8 milions d'euros, un 40,1% menys que durant el mateix període de 2017. Així, les ampliacions de capital aprofundeixen en la forta tendència a la baixa que ja es va experimentar el juny. De fet, mai en el mes de juliol s'havien registrat menys de 2.000 milions d'euros i, de la mateixa manera, tampoc el balanç del període gener-juliol s'havia saldat amb menys de 20.000 milions d'euros.

Durant els set primers mesos de l'any les ampliacions de capital van arribar als 16.178,8 milions d'euros, un 40,1% menys

Aquests mínims històrics es deuen principalment als volums registrats al sector de les activitats financeres. La necessitat d'aquest sector d'apel·lar a les ampliacions de capital és sensiblement menor una vegada que s'ha emprès la reestructuració de la banca i el flux de crèdit roman obert i estable.

L'import del sector d'activitats financeres i d'assegurances captat en ampliacions de capital va ser el juliol de 398.400.000 d'euros, un descens del 82,1% en taxa interanual. El saldo acumulat durant els set primers mesos per aquest sector es va situar als 4.318,3 milions d'euros, un 49,5%, menys i és, a més, l'import més baix registrat per aquest període des de 2005.

Per la seva banda, les activitats immobiliàries també van tenir un paper rellevant el juliol. Aquest sector va registrar ampliacions per un import total de 339.900.000 d'euros, una xifra que implica un descens del 24,2% en la comparativa interanual. Es confirma així la tendència que durant tot l'any està experimentant el sector immobiliari, ja que durant els primers set mesos de l'any acumula un import de 2.907,4 milions, uns nivells que no només són un 61,8% inferiors als de l'any passat per les mateixes dates, sinó que representen el mínim històric per al sector per al període comprès entre gener i juliol.

Un total de nou dels 20 sectors en què Axesor classifica l'activitat econòmica van tancar el mes amb descensos. Destaquen especialment dos: indústria manufacturera i hostaleria.

El sector manufacturer va anotar un descens en taxa interanual del 20,1% i es va quedar en 55,6 milions d'euros, si bé, encara conserva un increment en el balanç anual del 17,2%, amb 863.400.000 d'euros acumulats. Mentrestant, l'hostaleria està en termes negatius, tant el juliol com en el conjunt dels set primers mesos de l'any. Al mes passat, va mobilitzar 64.800.000 d'euros, xifra que va suposar una caiguda del 57,4% en comparació del mateix mes de 2017. El saldo dels set primers mesos és de 574.200.000 d'euros, una caiguda del 18,9%.

QUATRE SECTORS EN MÍNIMS HISTÒRICS

A l'acumulat de l'any, hi ha quatre sectors que estan en mínims històrics: a les ja esmentades activitats immobiliàries se suma la construcció, amb 1.997,2 milions d'euros (-11,8% en la comparativa interanual), les activitats d'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, amb 288.700.000 d'euros (-22,5% de descens davant el gener-juliol del 2017) i, finalment, les activitats administratives i de serveis auxiliars, amb 228.400.000 d'euros (-38,4%).

El sector d'activitats professionals científiques i tècniques registra un increment del 237,1%

Un sector que no està en mínims històrics és el d'activitats professionals científiques i tècniques, que el mes passat va despuntar amb 458 milions d'euros, un import superior al de qualsevol altre sector i que suposa un increment del 237,1% en comparació amb el juliol de 2017. Això sí, en el conjunt de l'any el sector va clarament a la baixa: els imports mobilitzats són de 1.422 milions d'euros, un 63,5% menys que el 2017 i el nivell més baix des de l'any 2015.

Per zones geogràfiques, el País Basc destaca el juliol amb 346.600.000 d'euros, el nivell més alt per a aquesta comunitat autònoma des de gener de 2017. No obstant això, en el balanç de l'any se situa en 916.600.000 d'euros, un 7,2% menys que el 2017.

L'ajust el lidera Madrid, amb caigudes superiors al 60% tant en la comparativa de juliol, com en la dels set primers mesos de l'any. Això es deu al fet que l'any passat la major part del volum es va concentrar en operacions de reestructuració dels sectors bancari i immobiliari que van tenir lloc en aquesta comunitat. Aquest any, amb l'absència d'aquests catalitzadors, els saldos van ser de 759.300.000 d'euros el juliol (-60,4%) i 6.102,3 milions d'euros en el balanç de l'any (-60,8%). Així i tot, Madrid concentra gairebé el 40% dels imports mobilitzats a Espanya a través d'ampliacions de capital.

Noticias relacionadas

contador