Banc Santander cau més d'un 2% després de l'adquisició de Banc Popular

La CNMV ha suspès cautelarment la cotització de Popular

Alberto Sanz
Bolsamania | 07 jun, 2017 10:59 - Actualizado: 12:03
ep ana botin

Les accions de Banc Santader cauen més d'un 2% en l'IBEX després de conèixer l'adquisició del 100% del capital social de Banc Popular. Com a part de l'operació, l'entitat que presideix Ana Botín té previst fer una ampliació de capital de 7.000 milions d'euros aproximadament que cobrirà el capital i les provisions requerides per reforçar el balanç de l'entitat que dirigeix ​​Emilio Saracho.

Banco Santander
3,921
  • 0,01%0,00
  • Max: 3,94
  • Min: 3,88
  • Volume: -
  • MM 200 : 4,03
10:52 17/10/19

L'entitat càntabra ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que s'ha produït (i) l'amortització íntegra de la totalitat de les accions de Banc Popular en circulació al tancament d'ahir i de les accions resultants de la conversió dels instruments de capital regulador Additional Tier 1 emesos per Banc Popular i (ii) la conversió de la totalitat dels instruments de capital regulador Tier 2 emesos per Banc Popular en accions de Banc Popular de nova emissió, totes les quals han estat adquirides per Banc Santander per un preu d'un euro (1 euro).

POPULAR, SUSPÈS DE COTITZACIÓ

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha comunicat la suspensió cautelar de la cotització de Banc Popular després de conèixer que Banc Santander adquirirà el 100% del seu capital social.

"Se suspèn cautelarment, amb efectes immediats, a l'empara de l'article 80 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre", ha anunciat en un fet rellevant la CNMV. Valor que havia estat el gran protagonista de l'IBEX durant les últimes jornades. L'entitat que dirigeix ​​Emilio Saracho ha perdut gairebé un 50% del seu valor en borsa des del començament del mes.