euribor portada

L'euríbor ha arribat a superar, en la taxa diària, l'1,75%, cosa que no passava des de principis del 2012, de manera que tot apunta que tancarà l'agost amb una mitjana mensual per sobre de l'1,22%, fet que suposa un repunt del 19,6% respecte a la dada del juliol. Prenent com a referència una hipoteca mitjana, el cost pateix un increment anual que supera els 2.000 euros.

L'índex al qual es troben referenciades la majoria de les hipoteques ha passat del -0,498% a l'agost del 2021 a l'1,758% aquest any, fet que suposa una pujada anual del 2,25% per a tots aquells tenidors d'una hipoteca a tipus variable i que tinguin revisió dels interessos aquest mes.

Prenent com a referència un préstec de 100.000 euros, l'increment anual serà de 2.250 euros, xifra que es tradueix en una pujada de la quota mensual de 187,5 euros. En un préstec pendent de 350.000 euros, la quantitat serà de 7.875 euros, xifra que es tradueix en 656,25 euros més al mes, segons càlculs d'XTB.

Les mesures del Banc Central Europeu (BCE) per intentar frenar una inflació disparada són la causa principal de la pujada de l'euríbor i, per tant, de l'encariment de les hipoteques variables. L'organisme s'ha vist obligat a augmentar els tipus d'interès, amb la qual cosa pretén refredar l'economia i provocar una baixada de preus. Al juliol, va pujar del 0% al 0,5% l'interès dels préstecs que concedeix a les entitats financeres del nostre continent.

Durant la propera reunió del 8 de setembre, el BCE durà a terme una nova alça en els interessos, que diverses veus situen fins i tot en els 75 punts bàsics. "Com que els bancs paguen més per finançar-se a través del BCE, apliquen un tipus més alt sobre els préstecs que es concedeixen entre ells, que és el que determina el valor de l'euríbor", comenten al comparador financer HelpMyCash.

"Quan una hipoteca té un tipus variable, el seu interès es calcula en sumar dos elements: el diferencial (un percentatge fix) i l'índex de referència (l'euríbor, habitualment). Cada sis o 12 mesos, depenent del que es reculli al contracte, el banc utilitza el darrer valor registrat per aquest índex per recalcular l'interès i les quotes del préstec. En conseqüència, si l'euríbor puja respecte a la cotització anterior, la hipoteca tindrà un tipus més alt i unes mensualitats més cares", expliquen.

Amb vista al futur més immediat, tot apunta que l'euríbor es mantindrà a l'alça als propers mesos per les pujades de tipus del BCE. Segons el Departament d'Anàlisi de Bankinter, el seu valor serà de l'1,9% a finals d'aquest any i del 2,2% quan s'acabi el 2023. CaixaBank Research és més conservador i pronostica que aquest índex tancarà el 2022 a l'1,48% i arribarà a l'1,78% l'any que ve.

"Els inversors ja han començat a descomptar la possibilitat que l'organisme europeu porti els tipus d'interès a l'interval entre l'1,75 i el 2% de cara a final d'any. Actualment queden tres reunions per finalitzar l'any i la quantia de cada pujada estarà condicionada, en gran part, per l'evolució de la inflació, que s'ha convertit en el principal indicador econòmic a seguir. L'euríbor, per la seva alta correlació amb les expectatives dels tipus d'interès ha patit una pujada vertical en què ha passat en només nou mesos de cotitzar al -0.5% a superar l'1,75%”, afegeixen l'analista d'XTB.

Noticias relacionadas

contador