bce julio portada

L'històric moment ha arribat. I ha estat molt més gran del que s'esperava. El Banc Central Europeu (BCE) ha sortit del terreny negatiu en la primera pujada de tipus en 11 anys en incrementar en 0,50% les taxes. El tipus dinterès de les operacions principals de finançament i els tipus dinterès de la facilitat marginal de crèdit i de la facilitat de dipòsit augmentaran fins al 0,50%, 0,75% i 0,00%, respectivament, amb efectes a a partir del 27 de juliol del 2022. A més, el banc central ha aprovat l'Instrument per a la Protecció de la Transmissió (Transmission Protection Instrument, TPI), l'eina destinada a prevenir la fragmentació als mercats de deute.

"És un moment històric per a mi, si més no", ha assegurat la presidenta del banc central, Christine Lagarde, sobre la pujada de tipus. "A les nostres properes reunions, serà convenient una normalització més gran dels tipus d'interès", diu la declaració de l'organisme. "L'anticipació de la sortida dels tipus d'interès negatius ens permet fer una transició a un enfocament de reunió per reunió per a les nostres decisions sobre els tipus d'interès. El nostre futur camí de tipus d'interès seguirà depenent de les dades i ens ajudarà a complir el nostre objectiu d'inflació del dos per cent a mitjà termini”, continua.

En el context de la normalització de la nostra política, avaluarem les opcions per remunerar l'excés de liquiditat", ha assenyalat. "Anirem mes a mes, pas a pas", ha declarat Lagarde i ha donat carpetada a la famosa orientació futura de l'era Draghi que el banc central proporcionava des del 2013 i que s'havia considerat reeixida durant gairebé una dècada.

“El BCE havia d'actuar alt i clar. I ho ha fet, amb una primera pujada de tipus de 50 punts bàsics. Davant l'augment de la inflació i la caiguda de l'euro davant el dòlar, el BCE no tenia més remei que actuar amb contundència", comenta Franck Dixmier, director d'inversions global de Renda Fixa d'Allianz Global Investors. D'altra banda, amb aquesta pujada de 50 punts bàsics, enfront dels 25 anunciats anteriorment, aquesta reunió marca la fi del 'forward guidance', els preanuncis als mercats dels tipus i altres decisions del banc central.” Això no és dolent. Lligar-se les mans en un entorn tan canviant no tenia sentit”, diu Dixmier.

D'altra banda, Lagarde ha reconegut que "la decisió de tipus s'ha pres en relació amb la inflació i la caiguda de l'euro". La presidenta del BCE també ha fet referència que s'ha protegit la transmissió de la política monetària, cosa que permet apujar els tipus.

En concret, el supervisor monetari ha aprovat l'Instrument per a la Protecció de la Transmissió (Transmission Protection Instrument, TPI), l'eina destinada a prevenir la fragmentació als mercats de deute. Mentre que el Consell de Govern continua normalitzant la política monetària, el TPI assegurarà la transmissió fluida de l'orientació d'aquesta política a tots els països de la zona de l'euro. La unicitat de la política monetària del Consell de Govern és condició indispensable perquè el BCE pugui complir el mandat de mantenir l'estabilitat de preus.

Aquest instrument se sumarà al conjunt d'eines del Consell de Govern, diu l'institut emissor, i "es pot activar per contrarestar dinàmiques de mercat no desitjades o desordenades que constitueixin una seriosa amenaça per a la transmissió de la política monetària al conjunt de la zona del euro". El “volum de les compres en el marc del TPI dependrà de la gravetat dels riscos per a la transmissió de la política”. No s'han establert restriccions ex ante per a les compres. En salvaguardar el mecanisme de transmissió, el TPI permetrà al Consell de Govern complir amb més efectivitat el mandat de mantenir l'estabilitat de preus.

La presidenta de l'organisme ha assegurat que "tots els països (de la zona de l'euro) són elegibles per al TPI", i que està destinat a pal·liar "els riscos de tots els països de la zona euro". Això sí, aquest instrument "s'activarà en determinades circumstàncies" i quan el Consell de Govern decideixi que un país és elegible per al TPI, hi intervindrà i no hi haurà límits.

Sobre la inflació, el banc central ha reconegut que és alta. "Seguirem molt atents al que passa als preus de l'energia, especialment als del gas", ha dit Lagarde.

Finalment, preguntada per la recessió, ha dit la presidenta del BCE que les projeccions indiquen que "no hi ha recessió ni en aquest ni al proper any", assegura Lagarde.

Noticias relacionadas

contador