ep ana botin pidelos politicospactouna agenda reformista e impulsarcohesion social
SANTANDER - Archivo
3,63€
  • 0,05€
  • 1,48%

Banc Santander ha arribat a un acord amb el Grup Allianz per acabar el pacte que Banc Popular mantenia amb aquest a Espanya per a la distribució en exclusiva de determinats assegurances de vida, assegurances generals, institucions d'inversió col·lectiva i plans de pensions a través de la xarxa de Banc Popular. L'acord comportarà el pagament d'un total de 936.500.000 d'euros. Bolsamanía avançava el passat 5 de juny que Santander tenia previst pagar gairebé 1.000 milions a Allianz per donar per conclòs l'acord amb Popular.

Santander desemborsarà aquests 936.500.000 d'euros (incloent-hi el possible pagament de dividends fins al tancament de l'operació) per:

- La recompra per part del banc càntabre de la participació del 60% de Grup Allianz a Allianz Popular, que al seu torn és titular del 100% del capital social d'Allianz Popular Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, Allianz Popular Asset Management i Allianz popular Pensions i

- La terminació per Santander Mediació, operador de banca assegurances vinculat, de l'acord de distribució en exclusiva de determinats assegurances generals d'Allianz Companyia d'Assegurances i Reassegurances a través de la xarxa de Banc Popular.

Està previst que, un cop es consumeix l'acord de terminació i subjecte al compliment de determinades condicions suspensives, el 51% del negoci d'assegurances de vida-risc vinculat a AP Vida i el 51% del nou negoci d'assegurances generals procedent de la xarxa de Banc Popular no transmès a Mapfre conforme a l'acord indicat sigui adquirit per Aegon. Aquesta adquisició es produiria conforme a l'acord anunciat el 3 de juliol de l'any passat en virtut del qual Aegon es consolida com el futur soci assegurador de Banc Santander a Espanya per als negocis d'assegurances vida-risc, i de diversos rams d'assegurances generals després de la integració de Banc Popular.

Addicionalment, el 50,01% del negoci d'assegurances d'automòbils, multirisc comerç, multirisc pimes i de responsabilitat civil per a empreses en tota la xarxa de Banc Santander a Espanya serà, subjecte al compliment de determinades condicions suspensives, adquirit per Mapfre conforme a l'acord assolit entre Banc Santander i Mapfre amb data del 21 de gener de 2019. Com a conseqüència, Mapfre serà el futur soci assegurador de Banc Santander a Espanya en aquests rams i productes.

Addicionalment, està previst que els negocis d'AP Gestió d'Actius i de vida estalvi s'integrin a Santander Asset Management i Santander Assegurances, respectivament, un cop es consumeix l'acord de terminació.

Banc Santander estima que l'impacte combinat de les operacions derivades de l'acord de terminació i dels acords amb Aegon i Mapfre en el capital CET1 fully loaded del grup serà d'aproximadament -8 punts bàsics. S'estima que la contribució conjunta d'aquestes transaccions al benefici per acció serà lleugerament positiva i que generarà un ROIC per sobre del 10%.

L'acord assolit culmina la reordenació del negoci de bancassegurances, gestió d'actius i plans de pensions a Espanya iniciat després de l'adquisició de Banc Popular el 2017.

La consumació de l'acord de terminació, que està prevista que es produeixi durant el primer trimestre de l'exercici 2020, està subjecta a l'obtenció de les corresponents autoritzacions reguladores i de les autoritats de competència.

Noticias relacionadas

contador