ep presidentebanco sabadell josep oliu 20171018170103
BANCO SABADELL
0,46€
  • 0,00€
  • -0,31%

Sabadell ha tancat l'exercici 2018 amb un benefici net atribuït de 328.100.000 d'euros, xifra que implica una caiguda del 54,2% respecte als comptes de l'exercici anterior. Aquest fort descens té en compte els costos extraordinaris, principalment de la migració tecnològica de TSB, i de la neteja del balanç del banc, que van impactar amb 637.100.000 d'euros. Sense tenir en compte aquests extraordinaris, el creixement del benefici net és del 9,6%.

El marge d'interessos s'ha situat als 3.675,2 milions d'euros al tancament de l'exercici 2018, amb un creixement del 0,3%. Excloent-ne TSB, el marge d'interessos puja fins als 2.675,5 milions d'euros i representa un creixement de l’1,1% interanual i trimestral impulsat pel creixement de volums. Les comissions netes creixen un 9,6% a nivell de grup i un 11,3% sense tenir en compte TSB. Així, el negoci bancari del grup, que Sabadell calcula sumant el marge d'interessos i les comissions netes, augmenta un 2,9%.

Les despeses d'explotació es van situar als 2.920,4 milions d'euros al tancament de l'exercici, alhora que els costos no recurrents, que corresponen, principalment, a la migració i postmigració de TSB, van créixer fins als 246 milions d'euros. Els costos recurrents van ascendir fins als 2.674,3 milions d'euros.

El crèdit viu del grup va créixer un 3,2% el 2018, impulsat pel bon comportament de les pimes i de les grans empreses a Espanya, així com pel fort creixement a Mèxic. En aquesta regió, Sabadell va incrementar un 36% el seu volum de crèdits a la clientela i un 327% els recursos de clients.

El nou crèdit a empreses va augmentar un 7%, fins als 55.594 milions d'euros, mentre que els préstecs hipotecaris nous van millorar un 17,5% fins als 4.024 milions d'euros. El finançament al consum creix també a bon ritme, un 14,8%, fins a situar-se als 2.173 milions d'euros.

La taxa de mora de l'entitat es va reduir fins al 4,22% al tancament de 2018, després d'una caiguda de 7.846 milions d'euros a la cartera d'actius problemàtics. La cobertura d'aquest tipus d'actius es va situar al 52,1%, mentre que la de dubtosos és del 54,1%. La ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total actiu del grup va disminuir fins a l’1,8%.

El consell d'administració de Sabadell ha decidit proposar a la junta d'accionistes la distribució d'un dividend a compte de 0,02 euros bruts per acció, que ja es va abonar el passat 28 de desembre. Així, la retribució total als titulars d'accions de Sabadell corresponent a l'any passat se situa als 0,03 euros bruts per acció.

Sabadell retrocedeix un 5% a aquestes hores de divendres, arrossegat també per les retallades en CaixaBank. Els experts de Renta 4 expliquen que els inversors estan rebent malament els comptes de l'entitat per la debilitat de TSB i els dubtes sobre el Brexit i malgrat la "bona" evolució del negoci d'Espanya. "Destaquem el compliment d'objectius per 2018 ex-TSB", indiquen aquests analistes.

Noticias relacionadas

contador