ep el director financiero de banco sabadell leopoldo alvear y el consejero delegado de la entidad
EUROPA PRESS

El Consell d'Administració de Banc Sabadell ha acordat establir, amb càrrec als resultats de l'exercici 2022, un programa de recompra d'accions per amortitzar-lo, subjecte a les autoritzacions prèvies corresponents, per un màxim de 204 milions d'euros, els termes dels quals seran objecte d'un nou anunci abans de la posada en marxa. Aquest import representa aproximadament el 4% de la capitalització borsària actual i equival a una rendibilitat per dividend del 4,1%.

  • 0,92€
  • -3,79%

El Consell del banc també ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d'Accionistes la distribució d'un dividend complementari de 0,02 euros bruts per acció amb càrrec als resultats de l'exercici 2022, a satisfer en efectiu previsiblement el mes següent a la celebració de la Junta General Ordinària d'Accionistes.

Aquest dividend complementa el dividend a compte per un import de 0,02 euros bruts per acció, acordat pel Consell d'Administració el dia 26 d'octubre del 2022, i que es va abonar el 30 de desembre del 2022 passat.

La retribució total a l'accionista, que combina el dividend en efectiu i el programa de recompra d'accions, corresponent a l'exercici de 2022, és equivalent a un 50% del benefici atribuït. Això implica una rendibilitat total per dividend, tenint en compte la recompra d'accions, del 8,7%.

Noticias relacionadas

contador