ep archivo   cesar gonzalez bueno consejero delegado del banco sabadell 20221128142403
APIE - Archivo

Banc Sabadell ha tancat l'exercici 2022 amb un benefici net atribuït de 859 milions d'euros, un 61,9% més que a l'exercici anterior. El benefici del quart trimestre ha caigut un 4,7% respecte al mateix trimestre de l'any anterior, fins als 149 milions d'euros, "impactat per la despesa de l'aportació al Fons de Garantia de Dipòsits (114 milions d'euros) i del pagament del Impost sobre Dipòsits d'Entitats de Crèdit (35 milions)", així com per l'impacte de la multa pels problemes originats després de la "migració de la plataforma tecnològica de TSB, parcialment neutralitzada amb el registre d'indemnitzacions d'assegurances", segons ha explicat l'entitat.

  • 0,96€
  • 4,24%

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) arriben als 5.289 milions d'euros el 2022, un 8,1% més en termes interanuals. El marge d'interessos anual augmenta interanualment un 10,9% fins als 3.799 milions. Al quart trimestre, el marge d'interessos va augmentar un 11,6% respecte al tercer trimestre, fins als 1.077 milions d'euros.

"El creixement interanual es deu principalment a majors rendiments de la cartera creditícia recolzats en l'increment de tipus d'interès, a una contribució més gran de la cartera ALCO, així com a la bona evolució dels volums, on destaca el creixement de la cartera hipotecària de TSB, fets que compensen el cost més alt al mercat de capitals".

El banc ha anticipat, de cara al 2023, "una millora significativa del marge de clients", a causa de la previsió d'un Euríbor mitjà del 3%, enfront de l'1% mitjà registrat el 2022. La seva estimació és que el marge d'interessos augmenti a un ritme de dos dígits alts.

Les comissions netes de l'any passat pugen fins als 1.490 milions d'euros al tancament de l'exercici 2022, xifra que representa un creixement de l'1,5% interanual. Amb vista al 2023, l'entitat espera "que les comissions disminueixin un dígit baix".

El total de costos anuals se situa als 2.883 milions d'euros al tancament d'exercici, un 12,8% inferior respecte a l'any anterior. "A la comparativa interanual, els costos recurrents disminueixen un 3,5% pels estalvis en despeses de personal després de dur-se a terme els plans d'eficiència a Espanya, així com per una reducció de les despeses generals". Per al 2023, Sabadell preveu uns costos de 3.000 milions d'euros.

La filial britànica TSB aconsegueix un benefici individual abans d'impostos de 184 milions de lliures, xifra rècord des de la seva integració al Grup.

El marge de clients augmenta 21 punts bàsics al trimestre i 33 punts bàsics respecte al quart trimestre del 2021, situant-se així al 2,53%, impulsat pel creixement del rendiment del crèdit, que compensa el cost més alt dels dipòsits impactat per TSB, Mèxic i Miami.

RÀTIO DE RENDIBILITAT I MOROSITAT

La ràtio de rendibilitat ROTE se situa al 7,8%, per sobre dels objectius marcats per a l'any 2022, segons ha explicat l'entitat en nota de premsa.

La ràtio de morositat al tancament 2022 mostra un comportament positiu i se situa al 3,41%, que compara amb el 3,65% del tancament de l'any anterior, una reducció de 5 punts bàsics a la comparativa interanual. S'espera que el cost de risc total se situï per sota de 65 punts bàsics el 2023", ha afegit el banc.

El volum de crèdit del Grup creix el 0,8% durant l'any. A Espanya, la cartera hipotecària incrementa un 1,4% i el crèdit a empreses, un 0,4%.

"El nivell d'activitat comercial continua fort: la facturació de TPV al quart trimestre creix un 23% i la de targetes augmenta un 11%, comparat amb el mateix trimestre de l'any anterior", ha destacat Sabadell.

ACTIUS PROBLEMÀTICS

El saldo d'actius problemàtics NPA es redueix el trimestre i puja fins als 6.971 milions d'euros bruts al tancament de l'exercici de 2022, i la cobertura es manté en el 52,3% considerant el total de provisions.

Les dotacions i els deterioraments a Espanya arriben als 920 milions d'euros, xifra que representa una reducció del 22,9% interanual, tant pel registre de menors dotacions a insolvències com per menors dotacions d'immobles.

Per la seva banda, la ràtio de capital CET1 phase-in se situa al 12,66%, mentre que la ràtio de capital total puja al 17,13%, situant-se per sobre dels requeriments amb un MDA buffer que se situa als 402 punts bàsics. La ràtio CET1 fully-loaded se situa al 12,54%.

PROGRAMA DE RECOMPRA D'ACCIONS

El Consell dAdministració ha aprovat elevar el payout al 50% mitjançant un pagament complementari en efectiu de 0,02 euros per acció i la recompra d'accions per 204 milions d'euros. Això suposa una rendibilitat anual per dividend del 8,7%, segons càlculs del banc.

El conseller delegat, César González-Bueno, ha destacat que “totes les unitats de negoci han incrementat la rendibilitat al llarg de l'any: banca d'empreses, banca de particulars, banca corporativa i d'inversió, TSB i les unitats de negoci internacionals”.

Així mateix, ha emfatitzat que els equips del banc estan executant l'estratègia amb determinació i això sens dubte està donant els seus fruits. Afrontem l'any 2023 amb un optimisme raonable, per la fortalesa de la nostra xarxa comercial i la confiança dels nostres clients”.

El director financer, Leopoldo Alvear, ha afirmat per la seva banda que “el nostre perfil de risc segueix millorant interanualment, la ràtio de mora es redueix en 25 punts bàsic i la nostra capacitat de generar capital de forma orgànica situa la nostra ràtio de solvència al 12, 54% al final de l'exercici, impulsada per la millora del marge recurrent o resultat core, que augmenta un 26,3%”.

Noticias relacionadas

contador