ep entrada a la sede de pharmamar
Ricardo Rubio - Europa Press
109,10€
  • 1,70€
  • 1,58%

PharmaMar i Luye Pharma Group han anunciat aquest dimarts l'inici d'un estudi clínic de fase I d'un sol braç, obert, amb escalat de dosi i extensió, a la Xina. El primer pacient ja ha estat inclòs a l'assaig.

Els objectius de l'estudi són avaluar la seguretat, la tolerabilitat, el perfil farmacocinètic i l'eficàcia de la lurbinectedina com a agent únic en pacients xinesos amb tumors sòlids avançats. En aquest assaig participaran 10 centres a la Xina.

La primera part de l'estudi està dissenyada per determinar la toxicitat limitant de la dosi (DLT, Dose-limiting Toxicity) i la dosi recomanada (RD, Recommended Dose) de lurbinectedina en monoteràpia en pacients xinesos amb tumors sòlids avançats.

A la segona part de l'estudi, una extensió de la cohort de pacients amb càncer de pulmó microcític recurrent, que han patit una recaiguda de la malaltia després de la quimioteràpia de primera línia basada en el platí, seran tractades amb la dosi recomanada, determinada a la primera part de l'estudi.

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Xina té el major nombre de casos de càncer al món, a causa de l'envelliment de la població, el tabac i la contaminació. El càncer de pulmó va ser la principal causa de morts relacionades amb el càncer i va obtenir el seu major taxa de mortalitat el 2018 a la Xina i a tot el món. Aquest tipus de tumor afecta un nombre més gran de persones a la Xina que als Estats Units, Europa i Japó junts. L'OMS estima que el 2020 es diagnosticaran 800.000 nous casos de càncer de pulmó que causarà gairebé 700.000 morts. S'estima que el càncer de pulmó microcític representa aproximadament el 18% de tots els càncers de pulmó a la Xina.

Noticias relacionadas

contador