ep archivo   miquel y costas
MIQUEL Y COSTAS - Archivo

Miquel y Costas pagarà un dividend de 0,10385856 euros bruts el 14 de desembre que ve, segons ha donat a conèixer la companyia a través d'un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

  • 12,20€
  • 0,49%

En concret, una vegada incorporada l'atribució proporcional del dret econòmic corresponent a les accions en autocartera, l'import net del dividend a pagar per acció és de 0,08412543, una vegada feta la retenció.

La data de la darrera contractació amb dret es fixa per al 9 de desembre, mentre que la data de contractació sense dret és el 12 de desembre.

Noticias relacionadas

contador