ep sucursalbanco liberbank 20190328120711
EUROPA PRESS - Archivo
0,29€
  • 0,00€
  • -1,16%

Liberbank va obtenir durant el primer trimestre del 2019 un benefici net de 21 milions d'euros enfront dels 29 milions d'euros del mateix període de l'any passat. Això suposa un descens del 28,5% interanual.

El marge d'interessos va registrar un increment del 8,6%, fins a arribar als 114 milions d'euros. El marge comercial es va situar a l'1,59%, gràcies a l'evolució de la rendibilitat del nou crèdit, que se situa al 2,34%, 7 punts bàsics superior al trimestre anterior i 65 punts bàsics per sobre de la mitjana de la cartera.

Els ingressos nets per comissions van créixer un 2,3% en termes interanuals, fins als 45 milions d'euros, a causa, segons ha explicat l'entitat, del "bon comportament" de les assegurances i els fons d'inversió, amb creixements del 13,3 i 14,9%, respectivament. Liberbank ha precisat que el creixement del marge d'interessos i de les comissions reflecteix "la positiva evolució comercial".

Per la seva banda, els resultats per operacions financeres van disminuir un 81,4%, amb una aportació al compte de resultats de 5 milions, mentre que altres resultats d'explotació van registrar una aportació negativa de 21 milions, que inclouen, entre altres, el pagament únic anual al Fons Únic de Resolució i l'Impost de Béns Immobles.

El marge brut, per l'impacte negatiu d'altres resultats d'explotació i la reducció dels resultats per operacions financeres, va arribar als 150 milions, un 12,2% menys durant el primer trimestre de 2018. El marge d'explotació es va situar als 51 milions d'euros, xifra que suposa un descens del 28,4% enfront dels 71 milions del mateix període de fa un any. El cost del risc es va situar al 0,25 per cent, en línia amb les previsions del banc.

La mora es va situar al 4,5 per cent, amb una reducció de 3,34 punts percentuals respecte al primer trimestre del 2018. La sortida d'adjudicats va continuar fins a arribar als 120 milions d'euros durant el trimestre, sent-ne la disminució durant el període del 4,9% i la reducció des de març de 2018 del 24,2%. La ràtio d'actius improductius (NPAs) va baixar a l'11,4%, un punt percentual menys que el desembre i 5,5 punts en comparació interanual.

Liberbank va aconseguir al tancament del primer trimestre del 2019 un nivell de capital de màxima qualitat (CET 1 Common Tier1) del 14%, una ràtio de capital Nivell 1 del 14% i una ràtio de Capital total del 15,6%. El CET 1 fully loaded, incloent-hi els resultats de l'exercici, se situa al 12,5%, mentre que la ràtio de Capital Total, al 14%.

Noticias relacionadas

contador