ep la tagliatella sevilla
LA TAGLIATELLA - Archivo

KPMG, auditor d'AmRest, propietari de marques de restauració com La Tagliatella o Sushi Shopha, ha advertit que la companyia ha incomplert determinats compromisos financers vinculats a les xifres a 30 de juny d'enguany i estipulats en el préstec de finançament sindicat i, per tant, el deute associat a aquest finançament ha estat classificada en el passiu corrent a aquesta data. La notícia provoca caigudes del 7% per al valor.

  • 3,70€
  • 0,00%

"En aquestes circumstàncies, el passiu corrent del grup excedeix l'actiu corrent en 770,8 milions d'euros a 30 de juny de 2020. Aquesta situació indica l'existència d'una incertesa material que pot generar dubtes significatius sobre la capacitat del grup per a continuar com a empresa en funcionament", ha assenyalat l'auditor en l'informe remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

AmRest va registrar unes pèrdues de 162,3 milions d'euros durant el primer semestre d'enguany, marcat per la crisi sanitària de la Covid-19, comparat amb uns beneficis d'11 milions d'euros d'un any abans.

No obstant això, el consell d'administració ha analitzat la situació del grup en el context de la Covid-19 "pel que concerneix la posició de liquiditat, situació financera i garantia de la continuïtat de les operacions".

"Donats els possibles escenaris estudiats i l'anàlisi de la informació disponible, les dades, les circumstàncies actuals i les incerteses sobre el futur, el consell d'administració valora la capacitat del grup per a continuar com a empresa en funcionament durant el futur pròxim, és a dir, durant un període d'almenys (però no limitat a) dotze mesos des de la data de tancament", assenyala en l'informe.

Els ingressos del grup van ser de 684 milions d'euros entre gener i juny, un 26,2% inferiors als 927,7 milions d'euros obtinguts durant el primer semestre de l'any passat, al mateix temps que el resultat d'explotació va ser negatiu en 140,1 milions d'euros, comparat amb un benefici de 35,2 milions d'euros d'un any abans.

Les empreses d'AmRest a Espanya han tramitat davant l'autoritat de treball un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), que va afectar 3.288 empleats.

D'acord amb l'ERTO, els empleats segueixen contractats per AmRest amb el salari suspès i, al mateix temps, reben una prestació per desocupació de les autoritats socials de fins al 70% del seu salari normal. A 30 de juny de 2020 l'ERTO cobria 1.957 empleats.

Noticias relacionadas

contador