ep grifols arxiu
GRIFOLS - Archivo

Grifols puja aquest dimarts més d'un 2%. L'Equip de Recerca Clínica de la biofarmacéutica, liderat pel doctor Antonio Páez, ha presentat aquest dimarts resultats complementaris del seu estudi clínic AMBAR (Alzheimer Management by Albumin Replacement) per al tractament de la malaltia d'Alzheimer en el congrés Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2019 en Los Angeles (els EUA).

  • 33,91€
  • -0,47%

Els primers resultats es van presentar en el 11è congrés de Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) a Barcelona (Espanya) a l'octubre de 2018 i en el 14è International Congress on Alzheimer's and Parkinson's (AD/PD) a Lisboa (Portugal) al març de 2019.

Aquests resultats van mostrar un alentiment estadísticament significatiu del 61% de la progressió de la malaltia en pacients moderats en les dues variables primàries d'eficàcia. Quant a aspectes cognitius específics, el tractament AMBAR va tenir efectes positius en la memòria dels pacients moderats i en el llenguatge i la velocitat de processament en els pacients en estadi lleu de la malaltia.

Avui en el AAIC s'han presentat resultats que van en la mateixa direcció, per a tots els pacients tractats, en unes variables rellevants que combinen la valoració de l'estat cognitiu i el funcional.

En particular, l'escala CDR-Sb -que valora la memòria, l'orientació, el raonament, planificació i resolució de problemes, les activitats socials, les activitats domèstiques i aficions, i la cura personal- mostra una disminució estadísticament significativa del 71% en la deterioració de la malaltia quan s'analitzen els pacients tractats en el seu conjunt respecte al grup placebo. La significació es manté quan s'analitzen els tres braços de tractament per separat, amb una disminució als 14 mesos que oscil·la entre el 65% i el 71%.

L'anàlisi individual de les cohorts de pacients lleus i moderats mostra una disminució estadísticament significativa del 53% en la progressió de la malaltia en pacients moderats i una millora estadísticament significativa en els pacients lleus el que suggereix que, per a aquesta variable, l'efecte del tractament podria ser major en les etapes primerenques de la malaltia.

Quant a l'escala ADCS-CGIC -que valora diferents aspectes de l'estat cognitiu, la funcionalitat i el comportament, tant des de la perspectiva del pacient com del cuidador- els resultats estan en línia amb els observats en l'escala CDR-Sb: existeix una estabilització estadísticament molt significativa en tots els pacients tractats respecte al grup placebo. Aquest efecte es manté quan els tres braços de tractament s'analitzen per separat.

Com ocorre amb l'escala CDR-Sb, també s'observa un efecte positiu i estadísticament significatiu en el grup de pacients moderats en l'escala ADCS-CGIC. A més, existeix una millora destacada, estadísticament significativa, en la cohort de pacients en estadi lleu de la malaltia comparat amb placebo als 14 mesos de tractament. Tots aquests efectes es repliquen en valorar els tres braços de tractament per separat respecte a placebo.

En el AAIC, el doctor Páez també va explicar que el patró de mobilització de la proteïna beta-amiloide en plasma en forma de dents de serra observat en estudis clínics previs, és similar per als processos de plasmafèresi convencional i de baix volum assajats en l'estudi AMBAR. Aquest fet reforça l'ús en recerca del recanvi plasmàtic terapèutic de proteïnes amb volums més petits.

RESULTATS QUE REFORCEN EL SEU COMPROMÍS CONTRA L'ALZHEIMER

Grifols ha indicat que aquests resultats "encoratjadors" reforcen el seu compromís en la lluita contra la malaltia d'Alzheimer. Es presentarà una actualització de tots els resultats clínics, de biomarcadoes i euroimatge en el CTAD de Sant Diego (els EUA), al desembre 2019.

“Els nous resultats, així com els que presentem anteriorment, mostren efectes positius en les tres variables més importants analitzades en els estudis clínics sobre la malaltia d'Alzheimer: estat cognitiu, funcional i la combinació de tots dos la qual cosa es considera especialment únic en la recerca de l'Alzheimer”, va comentar el doctor Antonio Páez, Director Mèdic del Programa Clínic AMBAR de Grifols. "A Grifols continuarem treballant amb rigor, prudència i respecte en una malaltia que afecta a milions de pacients, les seves famílies i cuidadors a tot el món".

Noticias relacionadas

contador