ep faes farma
FAES FARMA - Archivo
3,73€
  • -0,02€
  • -0,53%

Faes Farma posa en pràctica l'execució de l'augment de capital alliberat amb la qual cosa s'ha d'instrumentar un dividend flexible d'un import de 0,167 euros per acció com a retribució a l'accionista que és un increment del 17,6% respecte a la xifra pagada a l'any anterior, que va ser de 0,142 euros.

La junta general d'accionistes del passat 30 de juny va donar 'llum verda' a aquest augment de capital per un import de 1.358.293,3 euros que té un valor de mercat de 47.540.000 d'euros. El programa de dividend flexible dona als accionistes la possibilitat d'elecció: rebre accions de la societat de nova emissió o un import en efectiu equivalent al dividend. D'aquesta manera els accionistes tindran un dret d'assignació gratuït per cada acció de Faes Farma de la qual siguin titulars el dia 17 de desembre. L'últim dia en què es negocien les accions amb dret a participar en el dividend flexible és el 15 de desembre.

Seran transmesos a les Borses de Valors de Bilbao, Madrid, Barcelona i València durant els 15 dies naturals posteriors a la data assenyalada. El pagament d'efectiu als accionistes que hagin optat per rebre aquesta retribució en virtut del compromís de compra de drets assumit per Faes Farma serà efectiu el 4 de gener de 2021. Fins a la data prevista per a l'inici de la contractació ordinària de les noves accions a les borses espanyoles serà el proper 26 de gener.

Amb aquest programa de dividend flexible, com assenyala la companyia, els accionistes de Faes Farma es veuran beneficiats d'una major flexibilitat, podran adaptar la retribució a les seves preferències i circumstàncies particulars i gaudir així d'un tractament fiscal avantatjós en cas d'optar per rebre noves accions.

Noticias relacionadas

contador