Bankinter guanya un 1,4% més durant el primer trimestre, fins als 145 milions

La ràtio de morositat queda al 2,87%, amb una reducció interanual del 16%

Nieves Amigo
Bolsamania | 25 abr, 2019 11:18
ep la consejera delegadabankinter maria dolores dancausa 20190220211103

BANKINTER

6,460

17:38 21/10/19
4,60%
0,28

Bankinter va registrar durant el primer trimestre del 2019 un benefici net de 145 milions d'euros, xifra que suposa una millora de l'1,4% respecte a l'aconseguit pel banc durant el mateix període de 2018. El benefici abans d'impostos va ascendir als 198,6 milions, xifra que reflecteix també un augment de l'1,4%.

El marge d'interessos del banc suma un total de 275.400.000 d'euros, que suposen un 1,3% més que a la mateixa data de 2018. El marge brut, per la seva banda, arriba als 505.400.000 d'euros, xifra que significa un 1% més, amb uns ingressos nets per comissions de 114 milions l'any, que creixen al 5,1% i impliquen el 23% del total d'aquest marge.

El marge d'explotació conclou, el 31 de març, en 254.300.000 d'euros, un 1,8% més que un any enrere, amb uns costos operatius que es mantenen a un nivell similar que durant el primer trimestre del 2018, cosa que comporta una millora de la ràtio d'eficiència de l'activitat bancària amb amortitzacions, que passa del 46,6% de fa un any al 46,5% actual, gràcies als majors ingressos.

Pel que fa al balanç de Bankinter, els actius totals del grup sumen el 31 de març 78.287,2 milions d'euros, un 9,8% més que durant el primer trimestre de 2018.

El total de la inversió creditícia a clients puja a 55.801,4 milions d'euros, un 5,4% més que a la mateixa data de fa un any. En posar el focus en la cartera d'inversió creditícia a Espanya la dada és de 50.200 milions d'euros, que comparen amb els 48.000 milions de fa un any, xifra que suposa un creixement del 5%.

MOROSITAT I RENDIBILITAT

Bankinter ha subratllat que posseeix una qualitat d'actius que li fa valedor d'"una de les posicions més sòlides del sector", amb una ràtio de morositat del 2,87%, que ha experimentat una reducció interanual del 16% i que representa la meitat de la mitjana del sistema financer.

Els actius immobiliaris adjudicats cauen fins a situar-se en un valor brut de 328.600.000 d'euros, enfront dels 398.200.000 de fa un any. La cobertura d'aquests adjudicats és del 45,5%.

El ROE del banc, o rendibilitat sobre recursos propis, se situa al del 12,6% durant el primer trimestre enfront del 13,3% del mateix període de l'any previ. L'entitat ha ressaltat que aquest nivell es col·loca en llocs de lideratge entre els principals bancs del mercat espanyol.

Pel que fa a la solvència, la ràtio de capital CET1 fully loaded va tancar el trimestre a l'11,80%, la qual cosa implica una folgança de 360 ​​punts bàsics enfront del requeriment de capital que li ha exigit a l'entitat el Banc Central Europeu per al present exercici.