ep dancausa bankinter 20170323182902
JMCADENAS /BANKINTER
3,16€
  • 0,01€
  • 0,19%

Bankinter ha anunciat un benefici net el 2018 de 526.400.000 d'euros, xifra que suposa una millora del 6,3% respecte als 495 milions de 2017. El banc ha assenyalat que es tracta d'un resultat rècord basat en el negoci recurrent. El consens de FactSet esperava un benefici net una mica inferior, de 519 milions d'euros. Les accions de l'entitat han repuntat un 1,37%, l'únic banc que ha acabat la sessió en verd.

El benefici abans d'impostos es va situar als 721,1 milions, la qual cosa suposa un increment del 6,5% respecte a l'any anterior.

El marge d'interessos conclou l'any 2018 en 1.094,3 milions d'euros, xifra que suposa un 5,8% més que la mateixa dada de fa un any.

El marge brut arriba als 1.940 milions d'euros, un 6,4% més que al tancament de 2017, amb uns ingressos per comissions de 450 milions l'any, que creixen al 6,2% i ja suposen el 23% del total d'aquest marge.

Pel que fa al marge d'explotació, aquest se situa al tancament de desembre en 936.400.000 d'euros, xifra que significa un creixement del 6,5%, tot i unes despeses que s'han incrementat un 6,2% durant aquest any: un 4,3% més els de l'activitat bancària a Espanya i un 13,5% els de Línia Directa per impulsar nous negocis. Malgrat això, el banc ha explicat que el creixement dels ingressos fa millorar respecte a l'any passat la ràtio d'eficiència de l'activitat bancària amb amortitzacions, que se situa al 46,8% enfront del 47,7% fa un any.

Bankinter ha subratllat que, entre les fortaleses posades de manifest en aquests resultats destaca la rendibilitat, amb un ROE, o rendibilitat sobre el capital invertit, del 13,2% (+55 punts bàsics davant 2017).

Respecte a la qualitat d'actius, Bankinter ha destacat que manté les seves xifres en una "òptima situació", en reduir-se la morositat total del grup per sota del 3%, concretament al 2,90%, menys de la meitat que la mitjana sectorial. Pel que fa a la morositat a Espanya, es redueix al 2,84%.

En aquest sentit, el banc ha subratllat la tendència similar experimentada per la cartera d'actius immobiliaris adjudicats, que s'ha reduït en aquest període fins a aconseguir un valor brut de 348,2 milions d'euros quan a finals del 2017 se situava en els 411,6 milions. La cobertura d'aquests adjudicats és del 44,4%.

Quant a la solvència, la ràtio de capital CET1 'fully loaded' al tancament de l'exercici millora en 29 punts bàsics respecte a l'any anterior, fins a l'11,75%, "molt per damunt" de les exigències reguladores del BCE per a Bankinter.

Pel que fa a la liquiditat, el buit comercial de l'entitat és de 4.000 milions d'euros; paral·lelament, la ràtio de dipòsits sobre crèdits se situa al 93,8% al tancament d'any, 320 punts bàsics més que dotze mesos enrere.

Els venciments d'emissions majoristes previstos per a aquest any i per al 2020 són de 800 milions d'euros en cada exercici, i no hi ha previstos venciments per 2021. Per afrontar tot això el banc compta amb actius líquids per valor de 10.900 milions d'euros i una capacitat d'emissió de cèdules de 6.500 milions d'euros.

Pel que fa al balanç de Bankinter, els actius totals ascendeixen al terme de l'exercici a 76.501,5 milions d'euros, un 7,2% més que el 2017.

GUIA "PRUDENT"

Bankinter ha proporcionat una guia de creixement d'ingressos (sense tenir en compte l'impacte d'EVO Banc i Avantacard) a un dígit baix en marge d'interessos i a un dígit mitjà (més en línia amb 2018) en comissions netes. Pel que fa als marges, estimen que el marge de clients es mantingui estable durant l'any enfront de 2018, amb un rendiment de la cartera de crèdit amb poca variació i un cost del passiu amb marge nul perquè caigui. En termes de cost de risc, donen un rang d'entre 30-35 punts bàsics (davant els 19 punts bàsics de 2018).

Els experts de Renta 4 diuen que aquesta guia és "prudent" en un context de desacceleració i risc d'un retard d'expectatives en les pujades de tipus per part del BCE.

Noticias relacionadas

contador