ep la directora generalpresupuestosla comision europea nadia calvino
EUROPA PRESS

El Banc d'Espanya disposarà d'eines per establir restriccions quantitatives a la concessió de crèdit amb l'objectiu d'evitar el sorgiment de riscos sistèmics. Així ho ha aprovat aquest divendres el Govern a través d'un reial decret llei que atorga al supervisor bancari, a la CNMV i a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) de noves eines per evitar futures crisis financeres.

Segons ha explicat la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, després de la celebració del Consell de Ministres, el Banc d'Espanya tindrà aquesta capacitat per restringir el crèdit, que anirà acompanyada de l'establiment de coixins de capital per part de les entitats.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), per la seva banda, podrà exigir a les entitats un volum mínim d'actius especialment líquids per fer front a les retirades de fons "en un context de tensió de mercat", segons ha explicat Calviño, que ha afegit que es crea també una eina per limitar el palanquejament. També disposarà de noves funcions el supervisor de les assegurances i els fons de pensions, la DGSFP.

D'altra banda, el Govern ha preparat ja l'esborrany del reial decret que crearà l'autoritat macroprudencial, que portarà el nom d'Autoritat Nacional d'Estabilitat Financera (ANESFI), i l'ha sotmès a audiència pública. Es tractarà d'un òrgan col·legiat adscrit al Ministeri d'Economia i Empresa, però amb independència funcional. Tindrà l'objectiu principal de prevenir i mitigar el risc sistèmic i per a la seva gestió comptarà amb un consell i un comitè tècnic.

Calviño ha destacat la "independència" i el "caràcter transversal" d'aquesta nova autoritat, a la qual els tres supervisors han de comunicar anticipadament la seva intenció d'establir instruments de política macroprudencial. Aquest òrgan s'encarregarà d'emetre recomanacions i opinions, si bé la gestió de les eines macroprudencials recaurà en el Banc d'Espanya, la CNMV i la DGSFP.

contador