berkeley
0,08€
  • 0,00€
  • -0,48%

En teoria, per sobre dels màxims del mes de maig el títol estaria confirmant figura de volta d'implicacions alcistes en doble vall.

A la vista del gràfic diari de Berkeley Energia es pot observar amb facilitat com tenim el preu a les portes d'importants resistències, com són els màxims de maig als 0,2520 euros. De fet, un tancament amb comoditat i si pot ser amb increment de volum, per sobre s'hauria d'interpretar com un important i clar senyal de fortalesa. Ja que des d'aquest moment quedaria confirmat una doble vall.

Figura d'implicacions alcistes que, com a mínim, el projectaria cap a nivells de preu propers als 0,35 euros (l'amplada de la pauta). Sense descartar, fins i tot, la important resistència que presenta en els màxims de principis de 2019: als 0,4160 euros. Per sota, per la banda dels suports, tenim els mínims de maig, als 0,1665 euros.

berkeley120619

Noticias relacionadas

contador