ep archivo - grifols y mondragon se alian para desarrollar tecnologia aplicada al sector salud
GRIFOLS - Archivo

Grifols augmenta un 22% el seu benefici net durant el primer semestre del l'any, situant-lo als 267 milions d'euros, enfront dels 218.200.000 obtinguts durant el mateix període del 2020, que recollien part de l'impacte derivat de la Covid-19, segons els resultats que aquest dijous ha presentat la companyia, que destaca que a Europa se segueixen superant els nivells anteriors a la pandèmia recolzant-se sobre les adquisicions recents i múltiples iniciatives. El benefici net ajustat puja a 279.100.000 d'euros.

  • 20,24€
  • -0,44%
  • 11,68€
  • -1,02%

La xifra de negoci de Grifols s'ha situat als 2.536,6 milions d'euros, que representa un augment del 2,3% gràcies al creixement del 5,1% de la divisió Bioscience durant el segon trimestre, un semestre marcat per la progressiva recuperació de les donacions de plasma, la reducció de deute i un important esforç inversor per seguir potenciant els nivells de subministrament de plasma i la innovació.

Durant el segon trimestre de 2021, els ingressos van créixer un 5,3% fins als 1.351,9 milions d'euros impulsats per la positiva evolució de les principals línies de negoci de les divisions Bioscience, Diagnostic i Hospital.

La Divisió Bioscience ha experimentat un notable creixement del 5,1% durant el segon trimestre del 2021 que ha permès revertir el descens del 5,6% registrat durant el primer trimestre i situar els ingressos als 1.986 milions d'euros durant els sis primers mesos de l'exercici. Aquest creixement ha estat impulsat per una demanda molt sòlida de totes les proteïnes plasmàtiques principals, incloent-hi immunoglobulines (IGIV i IGSC), albúmina, alfa-1 i proteïnes especials; l'augment d'un dígit mitjà dels preus i l'aportació de nous productes.

Els ingressos de la Divisió Diagnostic s'han situat als 395.500.000 d'euros durant els sis primers mesos de 2021, mostrant un augment del 22,9% principalment per la contribució de les vendes del test molecular per TMA (Transcription-Mediated Amplification), per a la detecció de virus SARS-CoV-2 i pel creixement subjacent de solucions per tecnologia NAT per a l'anàlisi virològic de sang i plasma.

Per tercer trimestre consecutiu, els ingressos de la Divisió Hospital recullen l'impacte de la normalització de les inversions i tractaments hospitalaris. Les vendes milloren durant el primer semestre fins als 67,7 milions d'euros, amb un increment operatiu del 19,5%. La Divisió Bio Supplies registra vendes de 107,3 ​​milions d'euros, que suposen un descens del 8,5% motivat, principalment, per les menors vendes de plasma a tercers i phasing en la línia de negoci de Bio Supplies Commercial.

El marge brut se situa al 43,9% durant la primera meitat de 2021 comparat amb el 38,8% reportat durant el mateix període del 2020. El marge brut del segon trimestre puja al 43%. L'EBITDA se situa en 634.500.000 d'euros (337.700.000 d'euros durant el segon trimestre), amb un increment del 9,4% durant el semestre. El marge EBITDA se situa al 25% dels ingressos (25,1% el primer trimestre).

Grifols manté el pla de contenció de despeses operatives per import de 100 milions d'euros anuals que, sense impactar en els esforços en innovació, està permetent optimitzar la gestió de l'acompliment econòmic de l'empresa. Al llarg dels sis primers mesos de 2021, Grifols ha continuat treballant per millorar la seva provisió de plasma a llarg termini per poder donar resposta a les necessitats actuals del mercat i de la sòlida demanda prevista.

A dia d'avui, l'obtenció de plasma a Europa supera els nivells de 2020 i està per sobre dels nivells anteriors a l'actual pandèmia. Als EUA la tendència és ascendent. Les adquisicions estratègiques realitzades han permès ampliar la capacitat d'obtenció de plasma de Grifols a 1,4 milions de litres addicionals LCD/any. La capacitat instal·lada d'obtenció de plasma de Grifols va augmentar un 15% el 2021. Així mateix, està prevista l'obertura d'entre 15 i 20 nous centres durant la segona meitat de 2021.

Grifols ha ratificat la seva aposta per la innovació, que conjuga la seva àmplia experiència en medicaments plasmàtics amb el progressiu enfortiment d'una cartera complementària de productes no plasmàtics. En aquest context, la inversió total neta en R+D+I s'ha situat en 155.300.000 d'euros, que representa el 6,1% dels ingressos i posa en relleu els esforços incrementals de la companyia per avançar en la integració i el desenvolupament de projectes com els d'Alkahest i GigaGen.

Així mateix, Grifols ha destinat 117,3 milions d'euros (145.600.000 d'euros durant el primer semestre del 2020) a inversions productives (CAPEX).

El resultat financer s'ha situat en 119.400.000 d'euros durant la primera meitat de l'any (132.400.000 d'euros durant el primer semestre del 2020 excloent-ne l'impacte positiu de 56,5 milions d'euros per la revaloració comptable del tancament de l'operació amb Shanghai RAAS registrada durant aquest període). El resultat d'inversions pel mètode de participació inclou, principalment, l'actualització del valor de la participació en GigaGen (34,5 milions d'euros), després de l'acord de compra pel capital restant realitzat durant el primer trimestre del 2021.

Excloent-ne l'impacte de l'IFRS 16 3, el deute financer net s'ha situat en 6.475,5 milions d'euros. Durant els últims trimestres, la ràtio de palanquejament ha augmentat a causa de les adquisicions estratègiques realitzades pel valor de 1.000 milions de dòlars destinades a assegurar el subministrament de plasma, impulsar la innovació i donar suport a l'expansió global.

La disminució del palanquejament és una prioritat per a la companyia. Durant el primer semestre del 2021, Grifols ha reduït la ràtio de deute financer net sobre EBITDA fins a 4,9x, des de les 5,1x reportades fins al primer trimestre del l'exercici. A més, l'acord amb GIC, el fons sobirà de Singapur, contribuirà a una reducció addicional de 0,6x, ja que el capital s'utilitzarà íntegrament per amortitzar deute sènior. L'acord converteix GIC en un inversor estratègic i de llarg termini per als propers 30 anys.

El 30 de juny de 2021, la posició d'efectiu puja fins als 398 milions d'euros que situen la posició de liquiditat en 813 milions d'euros. Amb tots els esforços realitzats per augmentar la capacitat de plasma, l'optimització del negoci, l'expansió global, la innovació i la disciplina financera, la companyia està preparada per respondre a les necessitats actuals i està ben posicionada per complir els seus compromisos i amb el seu estratègia del creixement.

Noticias relacionadas

contador