El Govern destina gairebé 56 milions d'euros a l'adquisició de munició per a l'Exèrcit

L'autorització està emmarcada dins d'un acord de l'any 2015

  • El Consell de Ministres d'aquest divendres també ha aprovat el repartiment de gairebé dos milions d'euros per cobrir les despeses dels jutjats de pau
| |
Bolsamanía
Europa Press | 10 nov, 2017 18:20
ep ruedaprensacospedal e inigo mendezvigoconsejoministros

El Consell de Ministres d'aquest divendres ha autoritzat la celebració de l'Acord Marc per a l'adquisició de munició, per un valor màxim estimat de 55.930.000 euros, així com els contractes que s'adjudiquin basats en el mateix marc, el valor estimat dels quals sigui igual o superior a dotze milions d'euros.

Aquesta autorització està emmarcada dins d'un acord de l'any 2015 que va determinar les capacitats industrials i àrees de coneixement que afecten els interessos essencials de la Defensa i la Seguretat Nacional.

Segons explica el Govern, l'objecte de l'Acord Marc d'aquest divendres s'integra en un lot únic: "Tret trencador (PR), compost d'espoleta, projectil i càrrega propulsora del calibre 155 mil·límetres ER" (abast estès).

El termini total de la seva vigència serà de quatre anys, des de la data de formalització de l'acord fins al 30 de novembre de 2022, i s'implementa en cinc anualitats, sent susceptible de pròrroga per dos anys més. La contractació es durà a terme per un procediment negociat sense publicitat i la tramitació de l'expedient serà ordinària.

Per als contractes derivats de l'Acord Marc es defineixen algunes particularitats, com la possibilitat que tinguin caràcter plurianual, la possibilitat d'abonaments a compte, el termini d'execució dels contractes derivats serà com a màxim de divuit mesos, des de la formalització del contracte, i als contractes derivats d'aquest acord s'admetran lliuraments parcials sense que s'estableixi cap import mínim per a aquestes.

L'Executiu de Rajoy ha decidit destinar gairebé dos milions d'euros per subvencionar els jutjats de pau

DOS MILIONS PER A JUTJATS DE PAU

A més, a proposta del ministre de Justícia, Rafael Catalá, l'Executiu de Mariano Rajoy ha aprovat aquest divendres el destí de gairebé dos milions d'euros per subvencionar les despeses de funcionament dels jutjats de pau.

La distribució del crèdit destinat a cobrir aquestes despeses d'aquests jutjats variarà en funció del nombre d'habitants en cada municipi. Segons es va fixar als pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, els jutjats de pau rebrien un total de 1.994.210 euros.

El Ministeri de Justícia ha informat en un comunicat que aquest criteri de distribució del pressupost s'aplicarà als ajuntaments de les comunitats autònomes que no tenen transferides les competències de Justícia, com Castella i Lleó, Illes Balears, Castella-La Manxa, Regió de Múrcia i Extremadura.

A les restants comunitats autònomes no s'aplicaran aquestes subvencions d'acord amb els seus reials decrets sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia.

Els gairebé 2 milions d'euros es repartiran en sis mòduls de distribució. D'aquesta manera, 2.399 municipis (d'1 a 499 habitants) cobraran 310 euros, 451 poblacions (de 500 a 999 habitants) rebran 579 euros.

Altres 437 (De 1.000 a 2.999 habitants) seran subvencionats amb 1.091 euros; 109 poblacions (de 3.000 a 4.999 habitants) obtindran 1.570 euros i 71 municipis (de 5.000 a 6.999 habitants) tindran 1.947 euros. Finalment, 90 localitats (de 7.000 o més habitants) han de ser compensades amb 2.258 euros.