banco-espana-horizontal-560x374

El Banc d'Espanya creu que el cas d'SVB i de Credit Suisse està implicant un augment del cost de finançament dels bancs a nivell global i un escrutini més gran pels inversors i dipositants.

Com es detalla en una presentació realitzada pel director general d'Estabilitat Financera, Regulació i Resolució de Banc d'Espanya, Ángel Estrada, el deteriorament de la situació financera d'alguns bancs mitjans dels EUA i l'adquisició de Credit Suisse per UBS suposa un augment de l'aversió al risc, de la volatilitat als mercats i una retallada de les valoracions borsàries dels bancs.

Això implica un augment del cost de finançament dels bancs a nivell global i un escrutini més gran pels inversors i dipositants. Les reformes normatives introduïdes al sistema bancari europeu i l'estricta supervisió fan que les entitats comptin amb elevats nivells de solvència, liquiditat i resultats tranquil·litzadors de les proves de resistència (encara que hi hagi heterogeneïtat).

Tot i això, el document destaca que aquestes entitats presenten unes característiques idiosincràtiques que les allunyen del gruix de les entitats europees i espanyoles.

En el cas d'SVB cal assenyalar la no aplicació d'una part significativa dels estàndards de Basilea, l'elevada inversió en renda pública a llarg termini en carteres classificades a cost amortitzat, l'escassa diversificació dels dipositants i la mínima cobertura dels dipòsits.

Mentrestant, en el cas de Credit Suisse cal ressaltar les importants interconnexions amb l'NBFI més arriscat, la materialització de risc legal amb implicacions i la no aplicació de la normativa de resolució.

contador