pharmamar oncologia
PharmaMar

PharmaMar va incrementar un 23% la inversió en R+D en oncologia el 2022, fins a assolir els 48 milions. A més, la companyia compta amb una de les ràtios d'inversió per treballador més altes d'Europa, amb 172.000€/per treballador cada any, segons dades del mateix any.

  • 39,04€
  • 0,05%

Així ho ha comunicat PharmaMar que, amb motiu del Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, ha volgut reafirmar el compromís amb l'R+D, amb l'objectiu de millorar la vida dels pacients afectats per aquesta malaltia.

"La investigació en càncer és l'eix central de la companyia, que des de la seva fundació el 1986, ha invertit mil milions d'euros en R+D", ha ressaltat l'empresa.

Com a resultat d'aquesta aposta per l'R+D en oncologia, PharmaMar ha aconseguit una taxa d'èxit del 37% a les seves investigacions, comparat amb el 10% de mitjana del sector farmacèutic. Dels 8 compostos desenvolupats en assaigs clínics, la companyia ha obtingut l'aprovació de 3 medicaments per diferents agències del medicament, per al tractament de sarcoma de teixits tous, el càncer d'ovari, el mieloma múltiple i el càncer de pulmó de cèl·lula petita.

En paraules de Luis Mora, director general de les Unitats d'Oncologia, Virologia i Identitat Genètica de PharmaMar, “gairebé la meitat dels ingressos obtinguts al llarg de l'any són reinvertits en investigació, cosa que ens situa com una de les empreses espanyoles que més invertim en R+D en relació amb les vendes. El nostre objectiu és poder oferir als pacients amb necessitats mèdiques no cobertes una alternativa terapèutica. I només podem fer realitat aquesta fita a través d'una ferma aposta per la investigació".

Actualment, PharmaMar participa a l'àrea d'oncologia amb 13 assaigs clínics en diferents fases i estats, amb diferents molècules i per a diversos tipus de càncer. Entre els quals destaca l'assaig confirmatori de fase III 'LAGOON' per al càncer de pulmó de cèl·lula petita.

DEL MAR ALS PACIENTS

El procés de recerca oncològic de PharmaMar comença al mar amb les expedicions marines. Es recullen mostres d'invertebrats marins arreu del món, i com a resultat d'això, PharmaMar atresora la col·lecció més gran de mostres d'organismes marins amb més de 350.000 mostres.

Després de les expedicions, s'analitzen les mostres recollides i comproven si tenen activitat antitumoral. Si és així, es tracta d'obtenir la síntesi química per reproduir la molècula i poder continuar la investigació.

"Una vegada obtinguda la síntesi química, comencen els estudis preclínics en què s'estudia l'activitat del compost davant de diversos tumors i el seu perfil de seguretat. Després, si els resultats són positius, comença la fase d'assajos clínics, per establir la seva seguretat, la dosi adequada i la seva eficàcia. Finalment, aquestes dades dels assaigs clínics es presenten a les diferents agències reguladores, per aprovar el producte i que arribi als pacients", ha explicat PharmaMar.

Noticias relacionadas

contador