ep sede historica del banc sabadell en sabadell barcelona
David Zorrakino - Europa Press
0,36€
  • -0,01€
  • -2,44%

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat una multa de 2 milions d'euros al Banc Sabadell per "deficiències" a l'hora d'avaluar la conveniència de determinats clients en la comercialització dels seus productes financers sobre la base de la informació rebuda.

El supervisor considera que l'entitat va cometre una infracció molt greu, tipificada a l'article 284.1 del text refós de la Llei del Mercat de Valors.

La sanció, publicada aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), ha estat declarada ferma en via administrativa, sense perjudici que pugui ser recorreguda davant la Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional.

Noticias relacionadas

contador