Ibercaja guanya 41,7 milions fins a juny, un 42,3% menys, pel cost del ERE

Excloent aquest impacte, el benefici net ascendiria a 94,7 milions d'euros, un 31,1% superior al d'un any abans

  • L'import prestat en noves hipoteques per a compra d'habitatge ascendeix a 571 milions d'euros, un 26% més
| |
Bolsamanía
Europa Press | 10 Nov, 2017 13:44 - Actualizado: 13:44
ep la sede centralibercajazaragoza

Ibercaja ha presentat aquest dilluns els seus resultats del primer semestre, període en el qual va registrar un benefici net de 41,7 milions d'euros. Això suposa un descens del 42,3% respecte al mateix període de l'exercici anterior, alguna cosa que la companyia explica per l'impacte de la comptabilització de 71,6 milions d'euros de despeses extraordinàries per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERE) acordat en el període.

Els recursos administrats de clients van créixer fins a 55.717 milions, impulsat per l'activitat de gestió d'actius i assegurances de vida

Excloent aquest impacte, el benefici net ascendiria a 94,7 milions d'euros, la qual cosa representa un creixement del 31,1% interanual, segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En el mateix comunicat, Ibercaja assenyala que va aconseguir el benefici de 41,7 milions d'euros entre gener i juny gràcies a l'impuls que els projectes de banca personal, banca privada i empreses estan proporcionant a la gestió d'actius i assegurances (d'estalvi i risc) i a l'activitat crediticia, en un context de tipus d'interès en mínims històrics i intensa competència al mercat.

Els ingressos recurrents van créixer un 3,5% respecte al primer semestre de 2016 per l'increment del dinamisme del negoci bancari i la diversificació de l'activitat a través del Grup Financer, mentre que el volum total de recursos administrats de clients va créixer fins a 55.717 milions d'euros, impulsat especialment per l'activitat de gestió d'actius i assegurances de vida.

En aquest sentit, Ibercaja assenyala que els recursos de fora de balanç gestionats (fons d'inversió, plans de pensions i assegurances d'estalvi) van augmentar un 16,1% interanual, situant-se prop dels 25.000 milions d'euros, un 45% del total dels recursos de clients.

Ibercaja explica també que entre gener i juny va formalitzar 2.711 milions d'euros en noves operacions de finançament per a famílies i empreses, la qual cosa suposa un augment del 7,6% pel que fa a l'exercici anterior. El crèdit destinat a activitats productives no immobiliàries representava a tancament del semestre el 53% de les noves concessions, mentre que l'import de les noves hipoteques per a compra d'habitatge ascendia a 571 milions d'euros, un 26% més respecte als primers sis mesos de l'any anterior.

La venda al juliol d'una cartera de préstecs promotor de 490 milions d'euros (operació Nolieja) permetrà reduir el saldo de préstecs immobiliaris dubtosos en un 36% i disminuir la ràtio de mora per sota del 8%. Per la seva banda, la ràtio de solvència CET1 'Phased In' se situa en l'11,1%, enfront del requeriment regulatori del 7,25%, després d'haver amortitzat anticipadament 224 milions d'euros corresponents a l'últim tram de les ajudes concedides a Caixa3.