iag dl british airways jet airliine
Company photo / IAG

International Airlines Group (IAG) ha anunciat un programa de recompra d'accions per satisfer les assignacions d'accions a executius i treballadors (incloent-hi els consellers executius) realitzades en virtut dels plans d'incentius basats en accions d'IAG.

IAG

  • 1,34€
  • 0,45%

Les compres es faran a la Borsa de Londres per un import màxim assignat de 32 milions d'euros, amb un nombre màxim d'accions a comprar fins a 15 milions d'accions, representatives del 0,3% del capital social.

Les accions seran adquirides a un preu que no excedirà del que resulti superior entre el preu de l'última operació independent i el preu més alt independentment ofert a la Borsa en el moment en què es faci l'operació.

El Programa començarà el 24 de maig del 2022 i acabarà no més tard del 5 de juliol del 2022. Les accions adquirides a l'empara del Programa es mantindran en autocartera.

Noticias relacionadas

contador