ep edificio de la cnmc en madrid espana
Óscar Cañas - Europa Press

La CNMC ha sancionat aquest divendres Atresmedia amb 183.220 euros per publicitat encoberta, i Mediaset amb 49.000 euros per un canvi de programació no anticipat, segons ha informat el mateix organisme supervisor.

  • 4,66€
  • -0,21%

En el cas d'Atresmedia, la seva infracció està tipificada com a greu en estar vulnerant l'article 18.2 de la Llei General de Comunicació Audiovisual.

La CNMC recorda que la publicitat encoberta és una forma de promocionar productes dins d'un espai televisiu en què s'està oferint informació, ficció o entreteniment, sense previ avís per a l'espectador.

Per evitar aquestes pràctiques, la llei estableix que els emplaçaments publicitaris han d'estar degudament senyalitzats perquè un espectador sempre sigui conscient de quan s'està informant-lo i quan s'està tractant de vendre-li un producte comercial. Quan els mateixos presentadors o actors parlen d'un producte, el senyal se situa al principi o final del bloc del programa i amb un distintiu que apareix en pantalla i indica que el que s'està visualitzant és publicitat. Però no sempre és així.

Segons Competència, la publicitat encoberta es produeix quan s'inclou en un programa, la presentació tingui un propòsit publicitari i que sigui susceptible d'induir el públic a error pel que fa a la naturalesa de la inserció en tractar-se d'un missatge publicitari que no és reconegut com a tal.

SANCIÓ A MEDIASET

Pel que fa a la sanció a Mediaset, la CNMC considera que la cadena ha vulnerat l'article 6.2 de la Llei General de Comunicació Audiovisual (LGCA), que reconeix el dret de les persones a una comunicació audiovisual transparent i deixa clar que la programació "només podrà ser alterada per esdeveniments aliens a la voluntat del prestador del servei audiovisual o per esdeveniments sobrevinguts d'interès informatiu o de la programació en directe".

La infracció comesa per Mediaset, tipificada com a lleu, va ocórrer el dia 13 de maig de 2020 a la seva cadena Telecinco, després d'haver modificat la programació anunciada i incomplir, amb això, l'obligació de donar a conèixer la programació televisiva amb una antelació suficient, que en cap cas pot ser inferior a tres dies, i sense que concorri alguna de les causes especificades que justifiquen l'incompliment.

Per exemple, quan es produeixen successos d'alta importància o que suscitin evident interès en informar o continuar informant, com pot ser una notícia d'última hora de gran transcendència o un esdeveniment esportiu o d'una altra naturalesa que s'estigui retransmetent en directe i que aquesta retransmissió es vegi allargada per causes pròpies de l'esdeveniment retransmès i al marge de la voluntat del titular del canal de televisió de què es tracti.

La CNMC recorda que, contra les dues resolucions, Atresmedia i Mediaset podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu davant l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la notificació.

Noticias relacionadas

contador