telefonica-empresa

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha rebaixat un 40% els preus majoristes per capacitat, és a dir, els que paguen altres operadors a Telefónica per accedir a la seva xarxa de fibra i coure en accés indirecte, segons ha informat aquest divendres l’organisme.

En concret, aquesta reducció del 40% s'aplicarà al preu per capacitat contractada en cada Punt d'Accés Indirecte (PAI), situats a cada província, del servei majorista NEBA. Els operadors es connecten a aquests punts, dels quals hi ha 50, per accedir a la xarxa de Telefónica.

Amb aquest descens, el preu per capacitat per a 2019 passaria dels 5,14 euros per mes per cada Mbps actuals a 3,06 euros. Per 2020, la rebaixa serà de gairebé un 45%, fins als 2,83 euros. Aquesta reducció, precisa la CNMC, es podria veure reflectida en les ofertes que els operadors fan als usuaris.

Per 2020, la rebaixa serà de gairebé un 45%, fins als 2,83 euros des dels 5,14 euros d'abans

L'accés indirecte garanteix que els operadors alternatius puguin oferir serveis de banda ampla als usuaris emprant la xarxa de Telefónica, però sense necessitat d'instal·lar els seus equips en cada central, sinó interconnectats en un nombre reduït de punts (un per província).

En comparació amb l'accés directe, els operadors alternatius han d'escometre menors inversions per accedir als serveis majoristes regulats. No obstant això, la capacitat de prestar serveis diferenciats en qualitat i preu de les ofertes de Telefónica es redueix, explica la CNMC.

El preu per capacitat s'ha d'actualitzar periòdicament en augmentar cada any el consum de trànsit dels abonats. Si no revisa el preu, s'anirien incrementant els pagaments per aquest concepte que han d'assumir els operadors.

La CNMC no ha modificat, en canvi, el preu majorista per cada connexió FTTH, que actualment és de 17,57 euros mensuals per a les connexions residencials.

Noticias relacionadas

contador