El termini de subscripció preferent de l'ampliació de capital de Liberbank culmina aquest divendres

Aquest període de subscripció es va obrir el 27 d'octubre passat

  • L'entitat s'ha marcat com a objectiu una ampliació de capital d'uns 500 milions d'euros
| |
Bolsamanía
Europa Press | 10 Nov, 2017 13:00
ep sucursalbanco liberbank
  • 0,511
  • 0,20%0,00
  • Max: 0,51
  • Min: 0,51
  • Volume: -
  • MM 200 : 0,46
17:38 25/09/18

El període de subscripció preferent de l'ampliació de capital d'uns 500 milions d'euros de Liberbank, que es va obrir el passat 27 d'octubre, culmina aquest divendres, 10 de novembre. El consell d'administració de l'entitat va acordar el passat 24 d'octubre executar l'ampliació de capital amb dret a subscripció preferent, una mesura que la junta d'accionistes del banc ja havia aprovat prèviament.

L'ampliació de capital està assegurada per Deutsche Bank, Citigroup i JB Capital Markets, que actuen com a bancs col·locadors

L'entitat posarà en circulació 1.996 milions de noves accions amb un valor nominal de 0,02 euros, més una prima d'emissió de 0,23 euros, de manera que el preu d'emissió total de cada títol de nova emissió serà de 0,25 euros. A més, a cada acció de la societat actualment en circulació li correspondrà un dret de subscripció preferent sobre les accions noves, i per cada 19 drets de subscripció es podran subscriure 41 títols de nova emissió.

L'ampliació de capital està assegurada per Deutsche Bank, Citigroup i JB Capital Markets, que actuen com a bancs coordinadors i col·locadors de l'operació. També participen com col·locadors Mediobanca, Société Générale i Jefferies.

Segons va explicar l'entitat al moment de l'anunci de l'augment de capital, alguns accionistes de referència ja es van comprometre a exercitar la totalitat dels drets de subscripció preferent que els corresponen. Es tractava d'Oceanwood Capital Management (que disposa actualment del 16,84% del capital de l'entitat), Aivilo Spain (7,56%), Corporació Masaveu (5,16%) i Davinci Capital (2,52%). També es van comprometre a acudir a l'ampliació les fundacions bancàries, que van reduir recentment la seva participació al capital de Liberbank amb l'objectiu de poder acudir a l'ampliació "d'una manera econòmicament neutra".

Concretament, la Fundació de Caixa d'Estalvis d'Astúries, la Fundació Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Extremadura i la Fundació Caixa d'Estalvis de Santander i Cantàbria es van desprendre del 19% del capital de l'entitat per un import de 121.540.000 d'euros, a raó de 0,67 euros per acció. Amb anterioritat a aquesta col·locació, les fundacions eren titulars conjuntament del 43,7% del capital social del banc, una participació que ara s'ha reduït fins al 24,2%.

PÈRDUES DE 270 MILIONS

Així mateix, van anunciar que acudirien a l'ampliació de capital tots els membres del consell d'administració i tots els integrants del comitè de direcció de Liberbank, tal com va avançar el conseller delegat de l'entitat, Manuel Menéndez, durant la presentació dels comptes trimestrals, que van llançar unes pèrdues de 270 milions durant els nou primers mesos de l'any després que el banc hagi assumit sanejaments per més de 600 milions d'euros durant el tercer trimestre.

Després de l'ampliació, Liberbank elevarà el seu capital de màxima qualitat (CET 1 'fully loaded'), al 12,2%, des de l’11,3% que tenia al tancament del primer semestre, abans de l'ampliació de capital i de realitzar els sanejaments immobiliaris. Després dels sanejaments i l'operació immobiliària amb Bain i Oceanwood, Liberbank ha elevat les cobertures del 40% al 50% i ha reduït el volum d'actius immobiliaris enguany en més de 1.045 milions.