ep archivo   imagen de la fachada de la audiencia nacional madrid
ÓSCAR CAÑAS - EUROPA PRESS - Archivo

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha acordat arxivar la causa oberta a Repsol i CaixaBank i dels seus respectius presidents, Antoni Brufau i Isidre Fainé, per la contractació del comissari jubilat José Manuel Villarejo. Conclou que "sense indicis que apuntin que els presidents de les companyies intervinguessin de manera directa en els fets investigats, no és possible transferir a aquests presidents una obligació de supervisió i vigilància corporativa que està delegada als òrgans competents per a això".

  • 2,58€
  • 0,43%
  • 10,03€
  • 0,30%

En relació a Fainé i Brufau, acorda en una interlocutòria el sobreseïment provisional de la causa en no constar la seva participació en la contractació de la mercantil Cenyt de l'investigat Villarejo. Recorda que "en el nostre ordenament jurídic no cap la responsabilitat objectiva per raó del càrrec i, en aquest sentit no és possible mantenir la imputació dels màxims responsables de les dues empreses pel simple fet del càrrec que ostenten en absència d'indicis sòlid de la seva participació directa o indirecta en els fets investigats".

Un cop analitzades les diligències practicades i, en concret, la documental aportada, García Castelló considera que les dues empreses tenien implantat, al mateix temps de produir-se els fets objectes de la present peça separada, un sistema de prevenció i compliment eficaç, sense que les acusacions hagin aportat elements de càrrec que permetin concloure l'existència d'un defecte estructural en els models de prevenció, vigilància i supervisió vigents a les companyies.

La documentació aportada "permet constatar que els mecanismes de prevenció implantats existien i eren adequats, amb independència de la final ocurrència dels fets objecte d'investigació", afegeix.

Per tant, segons el parer del magistrat, concorre l'eximent de responsabilitat criminal que preveu l'article 31 bis del Codi Penal, ja que, a través de la documentació que s'acompanya, i de les declaracions dels representants especialment designats, consta acreditat que CaixaBank i Repsol comptaven amb un pla de compliment normatiu i cultura de compliment implantats a l'entitat al moment dels fets objecte d'investigació. Les dues empreses comptaven amb mesures adequades per evitar la comissió dels delictes investigats dins la seva activitat, conclou.

contador