ep ceo bankinter maria dolores dancausa y el director financiero del banco jacobo diaz en la
EUROPA PRESS

Bankinter va obtenir un benefici net de 317.100.000 el 2020, xifra que suposa una caiguda del 42,4% enfront el 2019. Durant el quart trimestre estanc, el benefici es va situar en 97 milions (-9%). L'entitat ha dit que, malgrat com n'era de complicat l'exercici marcat per l'impacte de la pandèmia, els comptes mostren creixement en tots els marges i en les principals línies de negoci. El consens esperava una retallada del benefici net anual del 50%, fins als 275 milions, i un descens del benefici net trimestral del 40%, fins als 60 milions. Les seves accions pugen lleugerament un 0,2%, fins als 4,79 euros.

  • 5,89€
  • 1,59%

El resultat de l'activitat bancària recurrent és de 473 milions d'euros, un 13,2% inferior al de 2019. Els analistes de Renta 4 afirmen que les "menors dotacions a provisions" del que s'esperava han permès a l'entitat "superar les previsions en les principals línies del compte de resultats: +3% en marge d'interessos, +4% en marge brut i +41% en benefici net".

El banc ha realitzat durant aquest any provisions per import de 242.500.000 per anticipar l'empitjorament macroeconòmic, amb la qual cosa el resultat abans d'impostos de l'activitat bancària es redueix a 230.500.000 d'euros, un 62% menys que el 2019. Aquesta caiguda és a causa tant de les esmentades provisions com de l'absència aquest any dels extraordinaris que l'entitat es va anotar el 2019 per la compra d'EVO.

Per la seva banda, el resultat abans d'impostos de Línia Directa, que es mostra separat de l'activitat bancària, va arribar als 179.600.000 d'euros, un 25,7% més que fa un any. El benefici net va quedar en 135 milions, un 26% superior al de l'any anterior, amb una rendibilitat sobre recursos propis (ROE) del 35% i una ràtio combinada del 83,4%.

Dins de les principals ràtios de l'entitat, el ROE es manté al 7%. Sense tenir en compte l'impacte de les provisions extraordinàries, el ROE de Bankinter seria del 10,8%.

La ràtio de capital CET1 fully loaded se situa al 12,3%, enfront del mínim del 7,7% exigit pel BCE en funció del tipus de negoci que realitza l'entitat i els seus nivells de morositat.

La ràtio de mora baixa fins al 2,37% enfront del 2,51% de fa un any, gairebé la meitat que la mitjana sectorial. Al seu torn, la cobertura de la morositat augmenta, passant del 48,4% al tancament de 2019 al 60,5% d'aquest any.

Pel que fa a la liquiditat, Bankinter tanca un any que, per primera vegada, mostra un gap comercial negatiu, amb una ràtio de dipòsits sobre crèdits del 103,2%.

Al seu torn, els venciments previstos per 2021 són de 200 milions d'euros, als quals se sumen 1.000 milions per a 2022, davant els quals l'entitat compta amb uns actius líquids de 20.700 milions d'euros i una capacitat d'emissió de cèdules de 3.500 milions.

MARGES

El marge d'interessos arriba als 1.247 milions d'euros, un 6,8% més que el 2019, a causa sobretot dels majors volums de la inversió.

El marge brut suma 1.709 milions d'euros, xifra que significa un 3,6% més que fa un any. Més de dos terços d'aquesta xifra procedeix del marge d'interessos. Per la seva banda, l'aportació de les comissions a aquest marge brut és d'un 29%, o el que és el mateix: 496.800.000 d'euros, dels quals 157 milions procedeixen del negoci de gestió d'actius i 98 milions del negoci de valors (un 22% més que el 2019) en un any "especialment brillant" per a aquesta activitat d'intermediació. Aquest marge s'ha vist impactat negativament per unes càrregues reguladores (aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits, Fons Únic de Resolució i altres), que segueixen creixent i que enguany ascendeixen a 115 milions d'euros, enfront dels 95 milions de 2019.

El marge d'explotació abans de provisions conclou l'exercici en 880.200.000 d'euros, un 4,5% més que fa un any, amb uns costos operatius que s'incrementen en un 2,7% a causa sobretot de les noves inversions en els negocis adquirits. Pel que fa a la ràtio d'eficiència de l'activitat bancària amb amortitzacions, aquesta se situa al 48,5%, millorant lleugerament enfront del 48,9% de fa un any.

Pel que fa al balanç de Bankinter, els actius totals del grup ascendeixen a 96.252,1 milions d'euros, un 15% més que el 2019. Finalment, Jacobo Díaz, director financer (CFO), ha anticipat als analistes que "hem enviat als reguladors la sol·licitud per al 'spin off' de Línia Directa, cosa que considerem un pas molt important".

contador