consumidorescbeuropeos

La confiança del consumidor de la zona euro continua amb la recuperació i, a poc a poc, es va allunyant dels mínims que va arribar al mes de setembre passat. Segons les dades definitives publicades per la Comissió Europea, al novembre s'ha situat en -23,9 enfront de -27,6 registrat al mes previ. La xifra coincideix amb l'estimació realitzada per l'organisme i amb allò anticipat pel consens. D'aquesta manera, es posa fi a la caiguda lliure registrada durant més d'un any.

Els consumidors es van mostrar més positius sobre la situació financera de casa seva, tant a l'últim any com per al proper i van assenyalar més intencions de fer compres importants. Així mateix, les expectatives dels consumidors sobre la situació econòmica general es van tornar més optimistes.

L'índex de sentiment econòmic de la zona de l'euro també ha registrat un augment per primera vegada des del febrer. Al novembre puja a 93,7 des dels 92,7 anteriors. Igualment, a la Unió Europea la dada augmenta a 92,2, un punt per sobre que la lectura prèvia.

Aquest creixement del sentiment econòmic al novembre va ser impulsat per un repunt en la confiança del consumidor, que va compensar amb escreix un deteriorament més gran de la confiança de la indústria.

Entre les economies més grans de la Unió Europea (UE), l'índex de sentiment econòmic va augmentar amb força a Itàlia (+4,1) i, en menor mesura, als Països Baixos (+1,2) i Alemanya (+1,1), mentre que va disminuir a Espanya (-1,7) i França (-1,6). El sentiment a Polònia es va mantenir pràcticament pla (+0,3).

"A primera vista, l'augment de l'índex de sentiment econòmic del novembre i la revisió a l'alça de la xifra d'octubre suggereix que el ritme al qual l'activitat de la zona euro s'està desaccelerant, en línia amb el missatge dels PMI. L'augment a un màxim de dos mesos va ser impulsat per una major confiança del consumidor, ja que les perspectives dels consumidors sobre l'economia i la seva situació financera personal van millorar, i s'esperava que més llars fessin compres importants durant el proper any més o menys", assenyalen els analistes de Pantheon Macroeconomics.

"Les expectatives d'inflació dels consumidors i les expectatives de preus de venda de les empreses es van moderar, en línia amb la nostra opinió que la inflació caurà aviat; les primeres dades de l'IPC del novembre d'Espanya i d'alguns estats alemanys, publicats avui, suggereixen que aquest mes marca el començament de la caiguda. Mentrestant, les expectatives d'ocupació de les empreses van augmentar i els temors d'atur dels consumidors es van reduir, en un senyal de resistència continua dins del mercat laboral, malgrat la desacceleració de l'activitat", conclouen.

contador