ep archivo - edificio de catalana occidente
CATALANA OCCIDENTE - Archivo

Catalana Occident ha anunciat que el consell d'administració ha acordat la distribució d'un dividend amb càrrec a les reserves voluntàries de 0,1792 euros per acció, "aplicant-se en el moment de la liquidació d'aquest dividend les retencions establertes per la normativa fiscal aplicable", ha indicat l'entitat.

  • 28,40€
  • 0,71%

Mitjançant una notificació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), s'ha informat que el pagament del dividend es farà efectiu el proper 13 d'octubre del 2022.

L'últim dia de negociació de l'acció amb dret al cobrament del dividend serà el 10 d'octubre del 2022, i ja cotitzarà exdret l'11 d'octubre.

"En estar les accions representades mitjançant anotacions en compte, l'import del dividend es farà efectiu d'acord amb les disposicions vigents per a les entitats dipositàries, utilitzant els mitjans que Iberclear posa a disposició d'aquestes entitats, actuant com a agent de pagament el Banco Bilbao Biscaia Argentaria", ha indicat Catalana Occident.

Així mateix, el grup comunicarà el pagament d'aquest dividend a càrrec de reserves voluntàries mitjançant la publicació d'un anunci en premsa.

contador