ep archivo   el edificio del la vela sede del bbva en madrid
Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BBVA Research ha elevat la previsió de creixement del PIB de totes les comunitats autònomes l'any 2023, fins a situar-lo a l'1,6%, quatre dècimes per sobre de l'última previsió. Les regions industrials -que es podran aprofitar millor de la resolució progressiva dels colls d'ampolla i de la posada en marxa dels fons europeus Next Generation EU- i les turístiques han rebut un impuls especial.

Balears serà la comunitat que lideri el creixement aquest any, amb un avanç del 3,3%, seguida de les Canàries (2,8%) i de la Comunitat de Madrid (2%). Les més endarrerides seran el Principat d'Astúries i la Regió de Múrcia, amb sengles avenços de l'1%, i Galícia (1,1%), segons BBVA Research.

El 2024 l'activitat augmentarà un 2,6%, vuit dècimes menys del que BBVA Research preveia al seu darrer observatori, perquè la pujada dels tipus d'interès debilitarà la recuperació del consum -i, per tant, donarà lloc a una desacceleració progressiva del turisme- i refredarà la inversió.

"Gràcies a la reducció del preu de l'energia, el transport i els consums importats les economies de les comunitats lligades a la indústria se'n veuran beneficiades el 2023. El creixement del PIB nacional, que BBVA Research preveu que sigui de l'1,6% (+0,4 punts percentuals), s'impulsarà gràcies a l'activitat industrial de Navarra (+0,9 punts percentuals), Galícia (+0,6 punts percentuals), el País Basc, Castella i Lleó i Catalunya (+0,5 punts percentuals) i en menor mesura de la C. Valenciana (0,4 punts percentuals), regions molt vinculades al sector automotriu”, explica l'informe.

D'altra banda, la recuperació de la demanda europea que comporta el repunt del consum per part dels turistes no residents donarà suport al creixement a les illes. Es recuperarà també el turisme urbà i el de fires o negocis, que a comunitats com Madrid o Catalunya estan accelerant la despesa turística fonamentalment per part dels estrangers.

Pel que fa al mercat immobiliari, la incertesa i la pujada dels tipus d'interès generaran una caiguda a les transaccions d'habitatge, principalment a les comunitats del nord per un baix dinamisme del mercat de treball.

MENOR CREIXEMENT EL 2024

Amb vista al proper any, segons el servei d'estudis de BBVA, la pujada dels tipus d'interès serà la principal amenaça de la recuperació del consum i de la inversió. Un fet que repercutirà de manera més notable a les comunitats autònomes amb un pes més gran del consum, com Madrid i Catalunya (amb una rebaixa en la previsió de creixement d'1,1 punts percentuals), Comunitat Valenciana i Castella-La Manxa (-0,9 punts percentuals), Extremadura i Múrcia (-0,8 punts percentuals) i Andalusia (-0,6 punts percentuals). El menor dinamisme del consum també afectarà el turisme, principalment el de les Balears i les Canàries.

"Malgrat la retallada, el país creixerà un 2,6% el proper any, amb avenços del PIB per sobre de la mitjana a Astúries, Balears, Cantàbria i el País Basc (del 2,9%); Aragó, Castella i Lleó, Galícia i Navarra (2,8%), i Madrid i La Rioja (2,7%). Andalusia, Castella-La Manxa, Extremadura i la Regió de Múrcia registraran els creixements més moderats, del 2,4%", afegeix l'informe.

Tot i això, el 2024, totes les CA hauran recuperat el nivell de PIB del 2019, però a les del sud encara no s'haurà aconseguit recuperar el nivell de PIB per càpita. Pel que fa a l'ocupació, la taxa d'atur creixerà fins al 2,8%, un 1,5 més que el 2023.

contador