coffee-983955 640

Un retrocés temporal és un moviment per part del preu on aquest corregeix per comprovar la fortalesa de què és el nou nivell de suport, abans resistència, que s'ha superat recentment a l'alça.

Análisis Técnico
S1
1484
S2
1669
R1
1770
R2
1770
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo

De manera que, un cop el preu cau i es demostra que no pot amb el nou suport, aquest sol reestructurar-se de nou a l'alça. En resum, es pot dir que un retrocés temporal és un rebot per després caure, mentre que una retirada temporal consisteix a corregir per després continuar pujant. Un retrocés temporal a la línia clavicular d'un ampli 'cap i espatlles' invertit que, si es compleix, apunta cap a nivells de preu propers als 1.980-2.000 dòlars/tona mètrica. Coincidint, a més, amb la important resistència que per definició li confereix el buit baixista setmanal de principis de novembre de 2017 als 1.980 dòlars. El 'cap i espatlles' invertit és la figura inversa al clàssic 'cap i espatlles' al qual tantes vegades hem fet referència. Les dues pautes gaudeixen de prou fiabilitat dins de les diferents formacions que ens podem trobar als mercats.

cafe170621
Gràfic setmanal del futur continu de café Robusta

Noticias relacionadas

contador