l-oreal

Sens dubte és un valor que cal tenir molt en compte durant les properes jornades.

  • 384,95€
  • -1,33%
Análisis Técnico
S1
330
S2
352,6
R1
352,6
R2
352,6
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo

L´Oreal ofereix un dels millors aspectes tècnics del CAC 40. Des de fa unes sessions que la companyia es manté cotitzant en una banda lateral a l'espera de l'aparició d'un senyal de fortalesa que ens confirmi la continuació de les pujades. Tot i que la companyia acumula uns guanys de l'11% des del començament d'any s'ha de tenir molt present que es mou en pujada lliure sense cap resistència al seu camí. Per a les properes jornades el més normal és que puguem acabar veient una extensió dels guanys fins al nivell dels 370 euros. L'ordre de prou pèrdues la podríem situar als 330 euros. No observarem ni el més mínim senyal de debilitat mentre cotitzi per sobre d'aquest nivell de preus.

m120521loreal

contador