ep imagen de la junta general de accionistas de unicaja banco celebrada el 29 de abril de forma
UNICAJA BANCO - Archivo

L'entitat Unicaja Banco proposarà a la seva pròxima Junta General Ordinària d'Accionistes destinar a reserves voluntàries els 77,52 milions d'euros que havia previst repartir com a dividends de l'exercici 2019, així com escometre una reducció del capital social de 30,54 milions.

  • 0,62€
  • 1,15%

D'aquesta manera, el capital del banc serà a partir d'ara de 1.579,76 milions, segons ha comunicat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Unicaja ha subratllat a la seva comunicació que el no repartiment de dividends respon a la recomanació del Banc Central Europeu, que el 27 de juliol va posposar fins a l'1 de gener de 2021 el nou límit temporal per a decidir sobre la retribució als accionistes respecte als resultats de "els exercicis de 2019 i 2020, així com de recomprar accions per a remunerar als accionistes".

A la seva comunicació a la CNMV, el Consell d'Administració d'Unicaja Banco expressa la seva "intenció de reprendre al més aviat possible la retribució als accionistes mitjançant el pagament de dividends en efectiu i programes de recompra", un exercici que fonamenta en la pràctica habitual del banc fins a la irrupció de la recomanació del Banc Central Europeu de 27 de març, que inicialment restringia fins a l'1 d'octubre la decisió sobre el repartiment de dividends, així com apel·la al fet que un dels ràtios de capital de l'entitat per a avaluar la seva solvència és d'un 14,4%.

A l'informe de l'auditora PwC, que s'integra a la informació rellevant traslladada a la CNMV, amb un benefici individual d'Unicaja Banc de 125,57 milions d'euros, s'assenyala que els 77,52 milions d'euros de dividends no repartits se sumaran als 31,49 de reserves voluntàries existents fins ara, per la qual cosa aquestes passaran a ser de 109,015 milions d'euros.

Sobre la reducció del capital social per import de 30.541.097 euros, Unicaja Banc explica que s'escomet mitjançant "l'amortització de 30.541.097 accions que posseeix la societat en autocartera, d'un euro de valor nominal cadascuna d'elles" i que en ésser la mateixa Unicaja Banc la titular de les accions "no es produirà devolució d'aportacions".

"La reducció de capital es realitzarà amb càrrec a reserves de lliure disposició i la societat dotarà una reserva per capital amortitzat per import igual al valor nominal de les accions amortitzades", ha abundat Unicaja en les seves explicacions sobre aquesta operació.

Unicaja Banc torna a demanar als seus accionistes per la pandèmia ocasionada pel coronavirus que "no assisteixin presencialment a la junta general", el seguiment de la qual poden fer a través de la pàgina web de l'entitat.

Noticias relacionadas

contador