ep emilio saracho durantejuntaaccionistaspopular
Emilio Saracho durant la junta d'accionistes de PopularMAXIMO GARCIA DE LA PAZ

Ja està. Banc Popular, un banc històric, un banc respectat fins fa no massa temps, ja és història. Acaba en mans del Banc Santander. Però no ho fa de qualsevol manera. Acaba així després de ser declarat oficialment com "inviable".

"La Comissió Rectora del FROB ha procedit a la venda de Banc Popular a Banc Santander, després d'un procés competitiu, en execució de la decisió adoptada per l'autoritat de resolució competent, la Junta Única de Resolució, i després de ser declarat inviable pel Banc central Europeu (BCE)". Aquest és el gran epitafi de Banc Popular. L'entitat ja és història. I el seu final no podia ser més dur.

Perquè no es tracta 'només' que acabi en mans d'un altre, en aquest cas les de Santander. És que acaba al banc càntabre després d'haver estat catalogat com "inviable" pel BCE. Als comunicats remesos pel Mecanisme Únic de Resolució (MUR) i del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) figura fins i tot la data de 'defunció’: el banc va entrar en estat irreversible el 6 de juny. Ahir.

En un fet rellevant remès aquest matí per Banc Popular s'ofereixen encara més detalls. El BCE va prendre aquesta decisió, després de constatar que "l'entitat no pot fer front al pagament dels seus deutes o altres passius al seu venciment o hi hagi elements objectius que indiquin que no podrà fer-ho en un futur pròxim".

D'aquí que s'hagin precipitat els esdeveniments. D'aquí que s'activés un procediment urgent de resolució i que s'hagi articulat amb unes condicions extraordinàries amb dos objectius clars: "A través d'aquesta decisió es garanteix la seguretat dels dipositants de Banc Popular i l'absència d'impacte per a les finances públiques". Des d’ara mateix, els clients del Popular operaran sota el paraigua del Santander. S'ha buscat així "la continuïtat ordinària de les seves operacions que, amb caràcter immediat, passen a formar part de Banc Santander".

Un cop decretada la inviabilitat del Popular, no hi havia temps per perdre. "El FROB, en estreta coordinació amb la Junta Única de Resolució (JUR) la decisió de la qual s'executa, s'ha pogut dur a terme el procés de venda a la nit del 6 al 7 de juny, gràcies als treballs realitzats durant els dies previs i recolzant-se en el procés de venda privat que ja havia començat l'entitat", precisen les autoritats de resolució. El Banc d'Espanya ha donat la seva conformitat a l'operació.

En tot aquest procés accelerat, la JUR va rebre una valoració de les pèrdues d'un expert independent que podria patir el Popular. En un escenari central, arribarien als 2.000 milions d'euros; en un estressat, es dispararien fins als 8.200 milions.

A partir d'aquesta informació, la JUR ha definit el marc de l'operació, que ha deparat que l'entitat acabi en mans del banc presidit per Ana Botín. "Banc Santander es compromet al contracte de compravenda a prendre les mesures necessàries per garantir la continuïtat de les activitats, serveis i operacions de Banc Popular i a proveir la liquiditat necessària per això. L'operació és executiva de forma immediata; Banc Santander és propietari del 100% del capital des de la signatura de l'acord que s'ha produït aquest matí", recull el comunicat del FROB.

Noticias relacionadas

contador