1570883563 seguros de vida mas caros en los bancos

Moody's considera que un dels principals reptes als quals s'enfronten les asseguradores és el de la consolidació del sistema bancari espanyol, que implica potencials renegociacions o fins i tot la terminació dels acords de distribució d'assegurances.

La companyia d'anàlisi ha explicat que l'objectiu de la banca de reduir costos mitjançant fusions pot tenir clars efectes negatius al sector assegurador, ja que depèn en gran mesura dels acords de bancaassegurances per distribuir els seus productes. De fet, les vendes a través de les entitats bancàries van representar el 38% de les primes totals registrades per les asseguradores el 2018, sent el 67% procedents del negoci de Vida i el 17% de No Vida.

Moody's s'ha referit a alguns exemples en què els acords es van veure rescindits, com quan Bankia va adquirir Banc Mare Nostrum (BMN), que va portar l'entitat absorbida a trencar el seu acord de distribució d'assegurances de Vida amb Caser i a acceptar el contracte que l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri manté amb Mapfre.

Un altre cas recent va ser l'acord a què va haver d'arribar Santander amb Allianz per tancar l'últim serrell de les aliances d'empreses que mantenia Popular després de la seva absorció, cosa que va comportar un cost de 1.000 milions per al banc, com va avançar Bolsamanía.

També identifica com a repte els perllongats baixos tipus d'interès, que pressionen els ingressos de les asseguradores i previsiblement afectaran la seva rendibilitat "directament i a curt termini". No obstant, ha reconegut que estan centrant-se cada vegada més en productes menys dependents dels tipus.

De la mateixa manera, ha apuntat a la major longevitat de la població. Les persones majors de 65 anys representaven el 20% de la població total el 2018 i compten amb una esperança de vida addicional d'uns 21,8 anys. "Com a conseqüència, les asseguradores han de pagar més pel fet que es reclamen imports superiors sobre els seus productes de jubilació respecte a l'esperat inicialment", ha assenyalat.

En aquest sentit, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) ha plantejat ja la introducció d'una nova taula sobre taxes de mortalitat que les entitats hauran de tenir en compte a l'hora de calcular les provisions necessàries per als seus productes relacionats amb els plans de pensions.

"Això portarà a un augment de les provisions i a una reducció del seu capital, de manera que la DGSFP probablement donarà al sector una mica de temps per adaptar-s'hi, si bé, està clar que hi haurà un impacte negatiu immediat", ha reconegut Moody's.

Amb tot, la companyia d'anàlisi ha assegurat que les asseguradores espanyoles estan ben capitalitzades i són rendibles, al mateix temps que presenten una "forta" solvència, amb ràtios del 223% de mitjana a finals de l'any passat i amb un 99% de fons de propis de qualitat alta.

contador