ep el presidente y el vicepresidente de melia expusieron ante una junta general celebrada
MELIÁ

Meliá Hotels ha celebrat aquest divendres la seva junta general ordinària d'accionistes en la qual s'ha aprovat la reducció de capital per amortització d'accions pròpies i la reelecció de Carina Szpilka com a consellera externa independent.

Aquest divendres s'ha celebrat telemàticament en primera convocatòria la junta amb l'assistència, presents o representats, de titulars de 156.597.861 accions de la societat, representatives del 71,178% del capital social, en la qual s'han aprovat per majoria la totalitat de les propostes del consell d'administració en relació amb els punts de l'ordre del dia.

En concret, s'ha sotmès a votació la proposta de reduir el capital social de Meliá Hotels International en un import total d'1,86 milions d'euros, mitjançant l'amortització de 9,3 milions d'accions pròpies, de 0,20 euros valor nominal cadascuna, i representatives d'un 4,049% del capital social de la societat.

Així, el capital social de la societat resultant de la reducció ha quedat fixat en 44.080.000 euros, corresponents a 220.400.000 accions de 0,20 euros de valor nominal cadascuna

El president no executiu de la companyia, Gabriel Escarrer Juliá, va dedicar part de la seva intervenció a la junta a abordar l'impacte de la crisi Covid-19 en el negoci, assegurant que l'empresa en sortirà enfortida.

"La crisi ens va sorprendre amb els deures fets en matèria financera"

"La crisi ens va sorprendre amb els deures fets en matèria financera, un portfolio hoteler renovat en la seva pràctica totalitat, i una inversió en digitalització ja realitzada superior a 170 milions d'euros", ha argumentat el president.

Segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), entre les propostes a votació també s'han aprovat els comptes anuals corresponents a l'exercici de 2019, l'aplicació del resultat de l'any passat, el nomenament com a conseller extern dominical d'Hotels Mallorquins Agrupats (representat per José María Vázquez-Pena Pérez) pel termini de quatre anys o la determinació del nombre de membres que formen el consell d'administració, que s'ha fixat en onze.

A més, s'ha sotmès a votació la modificació de la denominació de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i la inclusió d'un mecanisme de substitució de la presidència en cas d'absència.

També s'ha aprovat l'autorització al consell d'administració per a l'adquisició derivativa d'accions de la societat, directament o a través de societats dependents, dins del termini de cinc anys, a comptar des de l'acord de la junta i ratificació de les adquisicions realitzades des de l'última junta general, deixant sense efecte l'autorització conferida per la junta celebrada en 2015.

A més, Escarrer ha informat de l'increment del número i percentatge de dones al consell d'administració, que van passar d'un 18% a un 27%, (en línia amb l'objectiu del 40% fixat per a l'any 2022), de l'augment del nombre de consellers independents, (fins al 54,5%), de la reducció del temps de permanència mitjana en el consell, i del reforç de les garanties dels accionistes enfront de la dilució.

SUSPENSIÓ DEL DIVIDEND I REBAIXES DE SOUS

El 18 de maig, la cadena hotelera va comunicar que Escarrer havia decidit, de manera voluntària, reduir la seva retribució fixa en un 50%, al mateix temps que el consell d'administració acordava suspendre el repartiment del dividend entre els accionistes i el programa de recompra d'accions. De manera paral·lela, va suspendre de manera definitiva i anticipada el programa de recompra d'accions pròpies.

El consell d'administració també va acceptar al maig la dimissió com a conseller extern dominical de Sebastián Escarrer Jaume amb data 16 de maig de 2020, a qui van agrair els serveis prestats per "pilotar la transformació de Grup Sol en Sol Meliá i la seva posterior sortida a Borsa i liderar eficaçment a posicionar a l'empresa com una de les primeres empreses hoteleres del món".

contador