ep archivo   el corte ingles de castellana
EL CORTE INGLÉS - Archivo

El Corte Inglés i els representants legals dels treballadors han arribat a un acord per abordar un pla de reordenació de la seva plantilla dels serveis administratius centrals i regionals per tal de reforçar les botigues per atendre la bona evolució de les vendes i amb això millorar l'atenció i el servei al client. La mesura afecta un total de 2.100 persones, entre elles 630 més grans de 59 anys, enfront de les més de 2.300 planificades anteriorment.

La modernització i desenvolupament dels processos i sistemes experimentats durant els darrers temps ha desembocat en una optimització dels models de gestió, cosa que, en el cas de la seva empresa, es tradueix en la necessitat de reordenar els serveis centrals per potenciar els establiments comercials.

L'acord es basa en dues premisses: manteniment de l'ocupació i un tractament especial de desvinculació voluntària per a les persones amb més veterania (més de 59 anys complerts el 30 de juny de 2023), la major part de les quals tenen una llarga relació amb la empresa.

En aquest context, s'emmarca el pla de baixes incentivades al qual es poden adherir voluntàriament i en condicions més favorables les persones que compleixin els requisits acordats amb la representació legal dels treballadors.

El pla de reordenació preveu el trasllat a les botigues de professionals dels serveis centrals a Madrid, a les direccions regionals i a altres unitats administratives.

contador