ep recursossupermercados dia
Marta Fernández Jara - Europa Press

La cadena de supermercats DIA ha anunciat el compliment de les condicions suspensives del seu acord de refinançament signat a la fi del mes passat amb els creditors. La companyia ha explicat que, davant això, i amb les noves línies de finançament obtingudes, "es dota a la societat d'una estructura de capital viable".

Dia

  • 0,12€
  • -0,26%

En un fet rellevant remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), DIA ha indicat que amb "l'eficàcia de la modificació i refundició del finançament sindicat, les noves línies de finançament obtingudes, els préstecs participatius atorgats per LetterOne, i els fons addicionals procedents de l'ampliació de capital projectada, queda consolidada la remoció de la causa de dissolució per pèrdues, es dota a la societat d'una estructura de capital viable a llarg termini i queden solucionades les necessitats de liquiditat de la societat".

"Gràcies a la signatura d'aquest acord, DIA compta amb una estructura financera adequada i sòlida a llarg termini que li permetrà afrontar totes les seves obligacions i compromisos. La companyia ha aconseguit la signatura definitiva d'aquest acord amb els seus principals creditors en unes condicions financeres molt competitives. Aquest acord garanteix l'estabilitat financera necessària i la solidesa precisa perquè la companyia pugui desenvolupar les seves activitats a futur", ha afirmat Enrique Weickert, Director Financer de Grup DIA.

DIA ha recordat que compleix amb la condició suspensiva que establia que havia de rebre o disposar, almenys, de 490 milions via augmento de capital i/o préstecs participatius. La societat ha subscrit, com a prestatària, dos préstecs participatius amb el seu accionista majoritari, LetterOne, com a prestador, amb data 29 de maig de 2019 i 26 de juny de 2019 respectivament, i per imports de 40 milions i 450 milions respectivament, conformement als quals ha rebut de LetterOne un import total d'efectiu de 184 milions. DIA rebrà l'import restant (306 milions) aquest divendres, que serà utilitzat íntegrament per a repagar els bons que vencen el 22 de juliol de 2019.

DIA ha renunciat a la condició suspensiva d'obtenir compromisos vinculants addicionals en relació a la línia de proveïdors, reservant-se el dret per a recaptar en qualsevol moment compromisos vinculants.

Noticias relacionadas

contador