ep finanzas- torres bbva pide un marco regulatorio flexible y preservar la competencia leal
BBVA - Archivo

BBVA pagarà un dividend de 5,9 cèntims bruts per acció amb càrrec als resultats del 2020, segons acaba de confirmar l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El pagament es realitzarà en efectiu a l'abril de 2021 i s'adapta a la limitació de distribuir el 15% del seu benefici anual de 2020, que ha estat de 1.305 milions d'euros. Les seves accions cauen un 2%, fins als 3,85 euros.

  • 5,01€
  • -0,40%

Per 2021, s'espera reprendre una ràtio dividend (percentatge de benefici que es distribueix com a dividend) del 35% al 40%, íntegrament en efectiu i que es pagarà a l'octubre de 2021 i abril de 2022.

A més, per distribuir part dels fons recaptats amb la venda de la seva filial als Estats Units, el banc ha anunciat una retribució extraordinària "a través de recompres d'accions i dividends extraordinaris", amb un "objectiu de recompra d'aproximadament el 10% de les accions ordinàries, després del tancament de l'operació de venda de BBVA USA".

Aquesta operació aportarà uns 8.500 milions d'euros de capital, que l'entitat destinarà a créixer de manera rendible als seus mercats i a incrementar la remuneració a l'accionista.

RESULTATS DE 2020

BBVA ha guanyat 1.305 milions el 2020, un 62,9% menys que el 2019, després de guanyar 1.320 milions durant el quart trimestre del l'any. Fins al tercer trimestre, BBVA havia perdut 15 milions d'euros, impactat per la crisi del coronavirus i el deteriorament en el fons de comerç dels Estats Units realitzat durant el primer trimestre, per un import de 2.084 milions d'euros.

El benefici net del quart trimestre inclou una plusvàlua de 304 milions d'euros derivat de l'acord de banca assegurances amb Allianz. Sense aquesta plusvàlua, el benefici atribuït ha caigut un 12,7%, fins als 1.015 milions.

El marge d'interessos anual ha baixat un 7,3%, fins als 16.801 milions d'euros; mentre que al quart trimestre ha baixat un 14,2%, fins als 4.038 milions d'euros.

Les comissions anuals han baixat un 8,1%, fins als 4.616 milions; i durant el quart trimestre han baixat un 9,1%, fins als 1.173 milions.

Les pèrdues per deteriorament d'actius financers durant 2020 han augmentat un 45%, fins als 5.908 milions d'euros; i les dotacions a provisions han pujat un 40%, fins als 1.085 milions. Durant el quart trimestre, les pèrdues per deteriorament d'actius van baixar un 28%, fins als 834 milions d'euros; i les dotacions a provisions van caure un 38%, fins als 227 milions.

contador