• La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) de Bankia se situa al 6,6%, enfront del 6,7% de 2016
cbjoseignaciogoirigolzarri

Bankia va obtenir un benefici net atribuït de 816 milions d'euros el 2017, fet que suposa un increment de l’1,4% respecte a l'exercici anterior. Aquesta xifra està lleugerament per sota dels 844 milions que estimaven el consens d'analistes de FactSet. Un cop incorporat BMN i comptabilitzats els ajustos puntuals derivats de la fusió, que ascendeixen a 312 milions d'euros, el benefici se situa als 505 milions, un 37,3% menys que el 2016.

  • 1,78€
  • 2,65%

L'entitat ha explicat que, amb aquest increment del benefici (en termes homogenis) i els "folgats nivells de solvència", el Consell ha proposat mantenir el dividend als 11,024 cèntims per acció, cosa que eleva la retribució anual a accionistes a 340 milions d' euros i el pay-out al 41,7%.

El marge d'interessos s'ha situat als 1.943 milions d'euros, fet que suposa un descens del 9,6% respecte a l'exercici de 2016. Una xifra que es produeix "en un exercici caracteritzat pels tipus d'interès en negatiu, que van provocar noves repreciacions a la baixa de la cartera hipotecària i un descens del rendiment dels bons de la Sareb", afirma el banc que presideix José Ignacio Goirigolzarri. El banc ha augmentat el marge de clients fins a l’1,55%, derivat de l'augment del tipus mitjà al qual es van concedir els crèdits i del descens del cost dels nous dipòsits.

Per la seva banda, el marge brut es va situar als 3.027.000 d'euros, un 4,4% inferior al de l'exercici anterior. Mentrestant, les despeses d'explotació es van mantenir estables en termes comparables i la ràtio d'eficiència es va quedar al 51,2%, enfront del 55,6% mitjana del sector (segons les últimes dades disponibles, entre setembre de 2016 i setembre de 2017).

Bankia apunta en els seus comptes una millora de la qualitat del balanç, que va permetre reduir el saldo de crèdits dubtosos i d'actius adjudicats i, alhora, rebaixar un 9,4% la dotació a provisions, fins a 448 milions d'euros. El cost de risc (volum de provisions sobre crèdit) va disminuir a l'any del 0,24% al 0,23%.

Font: Bankia

La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) de Bankia se situa al 6,6%, 6,7% sense BMN, enfront del 6,7% de 2016. En termes de solvència, Bankia (ja amb BMN integrat) va tancar l'any passat amb una ràtio de capital ordinari (CET1) fully loaded, és a dir, anticipant els futurs requeriments de Basilea III que seran d'aplicació el 2019, del 12,33%, sense incloure les plusvàlues sobiranes latents de la cartera DPV, després de reduir-se en 250 punts bàsics pels costos de fusió. Aquesta xifra està per sobre del 12% estimat quan es va anunciar la integració.

Sota la mètrica phase in, que és l'exigida des d'un punt de vista regulador, i computant les plusvàlues latents de la cartera DPV, la ràtio de capital CET1 se situa al 14,15%. L'excés de capital sobre els requeriments reguladors SREP per 2018 és de 559 punts bàsics.

En termes de liquiditat, Bankia (ja unit el balanç amb el de BMN) va aconseguir tancar el passat exercici amb una ràtio de crèdits sobre dipòsits del 93,9%, alhora que el buit comercial es va situar als 472 milions, fet que evidencia la còmoda posició de liquiditat de l'entitat.

La base de clients el 2017 va créixer en 158.000 persones, mentre que el nombre dels que tenen ingressos domiciliats va augmentar en 107.000. La concessió de noves hipoteques va créixer un 133,5%, fins a 1.908.000 d'euros (un 40% per a nous clients), en tant que la formalització de crèdit al consum va avançar a ritmes del 14,6%, i el nou finançament a pimes, al 30,2%. Com a conseqüència d'això, va créixer l'estoc de crèdit en consum i en empreses, mentre que en hipoteques encara no compensen les noves amb les amortitzacions i el saldo va caure un 4,6%.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que 2017 ha estat un exercici "molt important" per a Bankia, perquè ha acabat el pla de reestructuració, ha executat la fusió amb BMN i s'ha avançat en el procés de privatització. "I, alhora, hem aconseguit augmentar els nostres beneficis, fins a 816 milions d'euros, recolzats en un fort dinamisme comercial, en una major satisfacció dels nostres clients i en una millora constant de la qualitat del nostre balanç", ha afirmat.

contador