alquiler bolsamania vivienda

El perfil del solter demandant d'habitatge a Espanya es caracteritza, majoritàriament, per dones d'entre 25 i 34 anys, i de classe social mitjana-alta. A més, més de la meitat de les persones que no tenen parella i busquen habitatge es mouen exclusivament al mercat de lloguer. Quant als plans de futur, els solters es veuen vivint en una casa de la seva propietat, tot i que no entra en els seus plans de futur més pròxims.

Així, dins el mercat immobiliari espanyol, les dones representen el 57%. L'edat mitjana del solter demandant d'habitatge té 33 anys i el 30% són de classe social mitjana-alta. A més, en el 50% dels casos, aquests solters que estan buscant habitatge viuen actualment amb els seus pares, de manera que tenen la idea d'independitzar-se. És el que es desprèn de l'últim informe elaborat pel portal immobiliari Fotocasa aprofitant el Dia del Solter o Single Day, que se celebra mundialment aquest dilluns 11 de novembre.

Tenint en compte aquest últim any, l'activitat dels solters al mercat de l'habitatge s'ha caracteritzat que el 14% ha comprat un habitatge, el 25% ha aconseguit llogar un habitatge, el 36% està buscant habitatge per comprar i un 34% està buscant casa de lloguer. A més, un 18% de solters estan interactuant tant en el mercat del lloguer com en el de la compra. Pel que fa als mercats exclusius, un 31% dels solters es mou exclusivament en el mercat de la compra i un 51% es mou només en el mercat de lloguer.

El 14% ha comprat un habitatge, el 25% ha aconseguit llogar-ne un, el 36% està buscant habitatge per comprar i un 34% està buscant casa de lloguer

Si s'analitza l'ús de l'habitatge, el 86% dels solters demandants d'habitatge aquest últim any busquen casa com a primera residència, un 8% busquen com a segona residència, un 7% vol comprar com a inversió. Aquí es veu clarament que aquesta primera residència que volen els solters majoritàriament és per independitzar-se i deixar de viure amb els pares.

INTENCIÓ DE COMPRA

Deixant de banda el lloguer, que és on majoritàriament es mouen els solters a Espanya, pel que fa a plans de futurs són molts els que es veuen com a propietaris en uns anys. Així, un 14% vol comprar habitatge en els pròxims dos anys, un 25% vol comprar en un termini entre dos i cinc anys, un 50% no té previst comprar habitatge a mitjà termini, però no descarten fer-ho en el futur i tan sols un 12% descarta la compra d'habitatge a curt i llarg termini.

Si es comparen les dades dels solters amb les dades de la resta de demandants del mercat immobiliari espanyol s'observa que el tema de la compra d'habitatge en els solters és un tema que posposen molt més que la resta dels espanyols. Així, tal com s'ha dit anteriorment, mentre un 50% dels solters posposen la compra a llarg termini, en el cas de la mitjana espanyola aquest percentatge baixa al 36%.

"Clarament els solters a Espanya són més afins a la compra, però es veuen obligats a anar al mercat de lloguer, principalment perquè la seva situació econòmica els impedeix comprar un habitatge, subscrit pel 47% dels solters. No obstant això, l'habitatge de compra sí que entra en els seus plans de futur, tot i que la majoria creu que serà en un futur a llarg termini", explica el director d'Estudis i Formació de Fotocasa, Ismael Kardoudi.

PREUS

Pel que fa a la percepció dels preus, per al 55% dels solters l'habitatge de compra actualment està molt cara, un 35% considera que està una mica cara, un 9% diu que no està ni cara ni barata, un 1% diu que està una mica barata i un 0,3% diu que està molt barata. I sobre l'habitatge de lloguer, un 73% dels solters assegura que els lloguers són molt cars, un 21% diu que estan una mica cars, un 5% diu que no estan ni cars ni barats, un 0,9% diu que l'habitatge de lloguer està una mica barata i un 0,1% diu que està molt barata.

contador