lagarde 20231008084642

La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, considera que hi ha riscos econòmics que encara no s'han materialitzat. "La nostra opinió continua sent que totes les institucions rellevants hauran de seguir prenent mesures per evitar que aquests riscos es materialitzin a mitjà termini".

Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció a la conferència anual de la Junta Europea de Risc Sistèmic (JERS). Hi ha detallat que, quant a la rendibilitat dels bancs, la previsió és que es veurà afectada negativament per l'augment dels costos de finançament, com a conseqüència de tipus d'interès més alts, i per volums de préstecs molt més baixos.

"I la combinació duradora de baix creixement i més costos del servei del deute seguirà exercint pressió sobre les llars i les empreses vulnerables, cosa que podria provocar un augment dels préstecs en mora", ha dit.

A més, ha avisat que la llista de vulnerabilitats del nostre sistema financer continua sent llarga. "Per exemple, els fons del mercat monetari i els fons d'inversió, en particular els que inverteixen en actius il·líquids. I encara podrien ressorgir canals de contagi".

"En particular, les polítiques de marges de les cambres de compensació de les entitats de contrapartida central podrien amplificar la tensió al sistema. Les tinences de títols de renda fixa dels bancs de la UE podrien reduir-se considerablement, en cas que fos necessari vendre'ls", ha afegit.

En resum, Lagarde ha destacat que, fins ara, el sistema financer europeu ha evitat el pitjor dels casos, que es materialitzin alhora riscos sistèmics greus.

Tot i això, creu que les autoritats han de continuar sent proactives i mantenir-se alerta davant dels riscos per a l'estabilitat financera a mesura que sorgeixin.

contador