ep recurso de un trabajador industrial
TOYOTA - Archivo

L'Índex General de Producció Industrial (IPI) es va desplomar un 33,6% el mes d'abril en relació al mateix mes de 2019, el seu major descens interanual des de l'inici de la sèrie, el 1976, a conseqüència de la crisi sanitària i la paralització gairebé total del sector industrial durant la primera quinzena d'abril, quan es va posar en marxa el permís retribuït recuperable per a treballadors no essencials, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb l'enfonsament interanual d'abril, la producció industrial encadena dos mesos consecutius de taxes negatives, havent perdut un 10,2% al març, quan ja estava en vigor l'estat d'alarma per evitar la propagació del coronavirus.

Fins ara, la major reculada interanual de la producció industrial era la d'abril de 2009, quan en plena crisi financera es va desplomar un 28,4%. Corregida d'efectes estacionals i de calendari, la producció industrial es va enfonsar també un 33,6% interanual a l'abril.

En taxa mensual (abril sobre març) i corregida d'efectes estacionals i de calendari, la producció industrial també va experimentar una reculada de dos dígits, en aquest cas del 21,8%, comparat amb la caiguda del 13,2% de març.

L'INE subratlla que la declaració de l'estat d'alarma, i l'entrada en vigor del permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestaven serveis essencials, han provocat una paralització gairebé total de la major part del teixit productiu industrial durant la primera part d'abril i una posterior reincorporació gradual i escalonada de l'activitat.

Estadística subratlla que la indústria de l'automoció ha estat la més afectada per aquestes circumstàncies, amb un descens de la producció del 92% respecte al mes d'abril de l'any passat.

Així mateix, l'INE destaca que la situació de confinament de les llars ha provocat una "forta reducció" de la demanda de béns personals i per a la llar, per la qual cosa la confecció de peces de vestir, la indústria del cuir i calçat i la fabricació de mobles van registrar a l'abril descensos de la producció superiors al 70%.

Malgrat que els productes alimentosos han estat els béns que majoritàriament han consumit les llars durant l'estat d'alarma, la indústria de l'alimentació també va disminuir a l'abril el ritme de producció, amb un descens interanual del 7,3%, respecte del repunt del 3,6% que va experimentar al març.

No obstant això, la producció de conserves, tant de peix, com de fruites i hortalisses i la fabricació de productes de molineria i de productes per a l'alimentació animal, van mantenir taxes anuals positives, en tant que la fabricació de productes farmacèutics va registrar la menor disminució de tota la indústria, amb una lleu reculada del 0,4%.

Noticias relacionadas

contador